Nothamn: Chef för sjöfartsdalen

Chefer för programdalarna ansvarar för planeringen och det praktiska förverkligandet av programmet i en programdal (konkret innehåll, personresurser, material, säkerhetsaspekter osv.). Dalchefsparet/-trion leder det team som planerar och under lägret förverkligar programmet. Uppdraget förverkligas i tätt samarbete med cheferna för de olika åldersgruppernas program.

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Är bekant med scoutingens sjöutbildning. Täytä hakemus