Nothamn: Chef för spejarscoutprogram

Chefer för spejarscoutprogrammet på lägret har ansvar för att åldersgruppens program fungerar som helhet, dvs är mångsidigt, lämpligt svårighetsgrad, i linje med lärandemålen för åldersgruppen i fråga. Ansvaret för det praktiska förverkligande av programmet delas med programdalarnas chefer (se beskrivning på uppdraget ”Nothamn: Chef för programdal” för mer information).

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdragstagaren är bekant med scoutprogrammet för spejarscouter och vad som är kännetecknande för åldersgruppen i fråga.

Lisätiedot

Uppdraget kan utföras av ett chefspar/ -trio där parterna delar på ansvaret för uppdraget. Uppdragsbilden är flexibel och kan modifieras enligt arbetsteamets/ gruppens behov och önskemål och det är också tänkbart att slå ihop eller spjälka upp uppdraget med övriga närabesläktade uppdrag inom samma team (program). T.ex. kunde spejarscout- och explorerscoutprogrammets ansvariga utgöra ett chefspar/ -trio, eller så kunde uppdraget kombineras med uppdrag i programdalarna osv. 

Täytä hakemus