Nothamn: Chef för tävlingsprogram

Chefer för programdalarna ansvarar för planeringen och det praktiska förverkligandet av programmet i en programdal (konkret innehåll, personresurser, material, säkerhetsaspekter osv.). Dalchefsparet/-trion leder och/ eller koordinerar det team som planerar och under lägret förverkligar programmet. Uppdraget förverkligas i tätt samarbete med cheferna för de olika åldersgruppernas program och övriga programdalar.

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Intresse för lättsinnigt tävlande på land och på vatten. Gärna tidigare erfarenheter av tävlingsarrangerande och/eller känner till vilka tävlingar som finns inom FiSSc, stadgar osv.

Lisätiedot

Under lägret ordnas olika typer av tävlingar för de olika åldersgrupperna. Cheferna med ansvar för tävlingsprogrammet har en helhetsbild över tävlingar i alla åldersgrupper och planerar och/ eller koordinerar programmet med de dalar där tävlingsmomenten kunde ingå (ex. kappsegling i seglingsdalen, flytetygstävling i vatten- eller stranddalen osv.) 

Täytä hakemus