Nothamn: Chef för vargungeprogram

Chefer för vargungeprogrammet på lägret har ansvar för att åldersgruppens program fungerar som helhet, dvs är mångsidigt, lämpligt svårighetsgrad, i linje med lärandemålen för åldersgruppen i fråga. Ansvaret för det praktiska förverkligande av programmet delas med programdalarnas chefer (se beskrivning på uppdraget ”Nothamn: Chef för programdal” för mer information).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdragstagaren är bekant med scoutprogrammet för vargungar och vad som är kännetecknande för åldersgruppen i fråga (ex. vikten av lek och konkreta uppgifter).

Lisätiedot

Uppdraget kan utföras av ett chefspar/ -trio där parterna delar på ansvaret för uppdraget. Uppdragsbilden är flexibel och kan modifieras enligt arbetsteamets/ gruppens behov och önskemål och det är också tänkbart att slå ihop eller spjälka upp uppdraget med övriga närabesläktade uppdrag inom samma team (program). T.ex. kunde vargungeprogrammets och äventyrsscoutprogrammets ansvariga utgöra ett chefspar/ -trio, eller så kunde uppdraget kombineras med uppdrag i programdalarna osv. 

Täytä hakemus