Nothamn: Chef för workshop-dalen

Chefer för programdalarna ansvarar för planeringen och det praktiska förverkligandet av programmet i en programdal (konkret innehåll, personresurser, material, säkerhetsaspekter osv.). Dalchefsparet/-trion leder det team som planerar och under lägret förverkligar programmet. Uppdraget förverkligas i tätt samarbete med cheferna för de olika åldersgruppernas program.

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Lisätiedot

Workshop-dalen som hos staben går under arbetsnamnet ”Rostiga lyktans gränd” skulle vara en helhet av olika workshoppar som är öppna för lägerdeltagarna att besöka mellan programpass (på ”fritiden”), men som också skulle ingå i ett programpass för de äldre åldersgrupperna. Rostiga lyktans gränd är ett traditionellt Nothamn-program med långa anor, men också ett mycket bra programpunkt för att införa nytt skoj och ploj – det är upp till dalcheferna att bestämma innehållet. 

Täytä hakemus