Nothamn: Chefspar el och teknik

Infrateamet leds av stabens infra-ansvariga men arbetar självständigt med sina givna deloråden och rapporterar enligt överenskommen tidtabell (självmant utan att ständigt behöva bli påminda) till infrachefen och/eller staben enligt överenskommelse.

El och teknik kartlägger behovet för el och planerar och genomför därefter. El och teknikchefen stöder kansliet och lägerbålet med övrig teknik så som IT, ljud. På området finns mycket färdiga eldragningar och arbetsplatscentraler med uttag.

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Inga uppdragskrav men tidigare motsvarande uppdrag eller kunskaper inom området ses tillgodo. Täytä hakemus