Nothamn: Chefspar lägerkonstruktioner

Infrateamet leds av stabens infra-ansvariga men arbetar självständigt med sina givna deloråden och rapporterar enligt överenskommen tidtabell (självmant utan att ständigt behöva bli påminda) till infrachefen och/eller staben enligt överenskommelse.

Cheferna för lägerkonstruktioner ansvarar, planerar samt genomför byggandet av större lägerkonstruktioner så som köks och matsalstält, portar, spångar, trappor samt stöder programmet med byggandet av större konstruktioner. Uppdraget tillsättsdirekt då en lämplig sökande hittas.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Inga uppdragskrav men tidigare motsvarande uppdrag eller kunskaper inom området ses tillgodo. Täytä hakemus