Nothamn: Chefspar vatten och sanitet

Infrateamet leds av stabens infra-ansvariga men arbetar självständigt med sina givna deloråden och rapporterar enligt överenskommen tidtabell (självmant utan att ständigt behöva bli påminda) till infrachefen och/eller staben enligt överenskommelse.

Till vatten och sanitet hör planering och förverkligande av disk, handtvätt, dusch och toalettsystem. På området finns en borrbrunn och vattenledningar till viss del. Borrbrunnens kapacitet kommer inte att räcka till för hela lägret behov utan vatten måste transporteras och distribueras även på andra sätt. Olika former av gråvattenrening kommer att behövas.

Uppdraget tillsättsdirekt då en lämplig sökande hittas.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Inga uppdragskrav men kunskaper inom VVS teknik ses positivt Täytä hakemus