Nothamn: Chefsposter inom lägerekonomi

Uppdraget kommer att formas noggrannare enligt chefens och kommande stabsmedlemmens önskemål och överenskommelse.

Det behövs personer som:

- administrerar ekonomifunktionerna så som behandling av fakturor, uppföljning av budget, uppgörande av tilläggsbudgeter, kontering, godkännande med mera inom FiSSc olika ekonomihanteringsprogram så som kululasku och accuna. Uppgiften lämpar sig för alla som behärskar grundläggande föreningsekonomi.

- arbetar med att möjliggöra lägret genom att säkerställa finansieringen bland annat genom att söka understöd, göra sponsoravtal och hitta samarbetsparters som kan ge ett mervärde till lägret. Du hjälper också lägrets olika sektioner och ger dem handledning med hur de själva kan få rabatter och andra samarbeten med olika företag och andra.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Du kan antingen redan vara kunnig inom området och då till exempel fungera mera i rollen som mentor för andra inom teamet eller till exempel studera ekonomi då du kan använda dig av det här projektet för en praktisk del av examensarbete, eventuellt praktik eller helt enkelt för att kunna få erfarenhet av de moderna ekonomihanteringssystem som FiSSc och FS använder sig av.

Rollerna i ekonomiteamet anpassas efter de personer som ställer upp och de behov som lägret har. Uppgifterna slås fast av teamet tillsammans med lägerchefen och/eller staben.

Lisätiedot

Vi strävar till att alla får jobba i sina egna områden i trion eller par där var och en har sitt eget ansvarsområde men stöder de andra i trion/paret.  

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Täytä hakemus