Nothamn: Underlägerchef för vargunge-underläger

Underlägerchefen och viceunderlägerchefen har tillsammans i uppgift att se till att flottiljcheferna, ledarna och scouterna i underlägren har rätt info om lägret, om arrangemang (program, simturer, bastuturer, mm.) och att vara lyhörda för underlägrens/flottiljernas behov under lägret. Underlägren kommer även att ordna en del eget program där underlägerchefen är med och deltar i planeringsarbetet. Som underlägerchef har du en viktig roll när det kommer till att skapa lägerkänslan. På Nothamn VIII är underlägren indelade åldersgruppsvis och underlägren indelade i flottilj.

Uppdraget tillsätts direkt då en lämplig sökande hittas.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Inga uppdragskrav, men organisations- och kommunikationsförmåga och tidigare erfarenhet av motsvarande uppdrag ses som positivt.

Lisätiedot

Om du känner någon du redan nu skulle vilja bilda par med så meddela parets namn här! 

Täytä hakemus