Oppilaitosyhteistyöexpertti

Oletko kiinnostunut osaamisen sanoittamisesta ja näkyväksi tuomisesta? Kiinnostaako osaamistavoitteiden yhteensovittaminen ja partio-osaamisen tuominen formaaliksi ja selvästi mitattavaksi? Haluatko olla auttamassa muita pestattuja kerryttämään partiotoiminnalla opintojaan? Hae oppilaitosyhteistyön ekspertiksi.

Kehittämö huolehtii nimensä mukaisesti leiriläisten kehittymisestä pestissään ja pestin ulkopuolella, sekä osaamisen tunnistamisesta ja leiriläisten henkisestä hyvinvoinnista. Kehittämössä pääset vaikuttamaan onnistuneeseen leirikokemukseen tukemalla jaksamista ja uuden oppimista. Osaaminen on yksi koko leiriä läpileikkaavista teemoista ja oppilaitosyhteistyön eksperttinä olet aiheen ytimessä.

Oppilaitosyhteistyön eksperttinä vastaat Kajolla oppilaitosyhteistyöstä, erityisesti pestien opinnollistamisesta ja pestattujen auttamisessa! Pääpaino työstä sijoittuu ennen leiriä tehtävään työhön, joka tapahtuu pääsääntöisesti yhteistyössä pestinsä opinnollistamisesta kiinnostuneiden kanssa. Saat työhön tueksesi osaamismestarin sekä monipuolisia ja asiantuntevia verkostoja, yksin ei siis tarvitse jäädä! Pesti päättyy leirin jälkeen syksyllä 2022.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Eksperttipesti ei ole johtamispesti, eikä se välttämättä vaadi läsnäoloa leirillä, mutta tekemistä myös leirille keksitään varmasti, mikäli tähän halua on.

Pestiin voi hakea yksin tai parin kanssa. Pesti edellyttää osallistumista yhteisiin suunnittelu-Teams-palavereihin noin kerran kuussa. Lisäksi aikaa kuluu muiden Partion ja Kajon osaamista kehittävien toimijoiden kanssa suunnittelupalavereissa. Pestissä toimitaan suomeksi.

Lisätiedot

Kiinnostuitko? Ole rohkeasti yhteydessä osaamismestareihin jos kaipaat lisätietoja!   
 

 

Täytä hakemus