Osaamisverkoston jäsen

Osaamisverkosto on Suomen Partiolaisten vapaaehtoistuenvaliokunnan   alainen verkosto, jonka tavoitteena on edistääpartiossa hankittavan   osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.Osaaminen on yksi partion   strategisista painopisteistä vuonna 2019.Osaamisverkosto edistää osaamisen sanoittamista, kehittää työkaluja osaamisentunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä vastaa partion osaamisalueidenhuomioimisesta  partiotoiminnassa.Osaamisverkosto järjestää osaamiseen liittyvää koulutusta ja työpajoja, sekä edistää partiossa kertyvän osaamisen tunnetuksitekemistä ja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviämahdollisuuksia niin partiossa kuin partion ulkopuolella.

 

Osaamisverkoston ydintiimi koordinoi osaamiseen liittyväätoimintaa Suomen Partiolaisissa, toimien kiinteässä yhteistyössä partion Nuorisoalanosaamiskeskuksen kanssa. Ydintiimi kokoustaa 6-8 kertaa 

vuodessa, ja lisäksi tiimin jäsenet edistävät osaamistaomilla vastuualueillaan (mm. koulutus, osaamisen tunnistamisen työkalut, osaaminenpartiokasvatuksessa, yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, oppilaitosyhteistyö,kansainvälinen yhteistyö, osaamisvienti). Osaamisverkosto osallistuu moniinvapaaehtoistuen ja koko järjestön tapahtumiin, joissa mukanaolosta sovitaantiimin jäsenten kesken.

Pestissä pääset

  • Vaikuttamaan Suomen Partiolaisten osaamistyöhön ja siihen,että partiolaiset entistä paremmin arvostavat partiossa saamaansa osaamista jaosaavat myös hyödyntää sitä opinnoissaan ja työelämässä

  • Vaikuttamaan valtakunnallisesti siihen, miten osaaminen janonformaali oppiminen tunnistetaan ja tunnustetaan partiossa ja partionulkopuolella

  • Kehittymään itse osaamisen sanoittajana, tunnistajana jatunnustajana


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • Halukkuutta sitoutua edistämään osaamisasioita SuomenPartiolaisissa yhdessä muun verkoston kanssa toimien

  • Kiinnostusta osaamisen sanoittamiseen, tunnistamiseen jatunnustamiseen

  • Innostusta kehittää työkaluja ja käytäntöjä osaamisentunnistamiseen  ja tunnustamiseen

  • Mahdollisuutta työskennellä itsenäisesti vastuullesi sovittuja  osaamisasioita edistäen verkoston kokoustenvälissä

Täytä hakemus