Osaamisverkoston puheenjohtaja (pari)

Osaamisverkoston tehtävänä on kehittää Suomen edistyneimpiin kuuluvan osaamisperusteisen järjestelmän kokonaisuutta. Verkosto edistää partiossa hankitun osaamisen laajempaa hyödyntämistä partion ulkopuolella. Tavoitteena on tehdä osaamisen kehittymisestä näkyvämpää, vastata partiolaisen osaamistarpeisiin sekä tunnistaa ja tunnustaa hankittua osaamista. Partiossa tätä tehdään mm. luomalla työkaluja osaamisen kehittymisen seurantaan ja sen sanoittamiseen sekä kehittämällä osaamismerkkejä erilaisiin pesteihin. Osaamisverkosto toimii myös läheisessä yhteistyössä nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin kanssa.

Osaamisverkoston puheenjohtajana pääset johtamaan osaamisen asiantuntijoista koostuvaa verkostoa sekä vastaamaan sen toiminnan kehittämisestä. Verkoston puheenjohtajana kuulut vapaaehtoistuen valiokuntaan ja pääset kokonaisvaltaisesti edistämään partion vapaaehtoisten hyvinvointia ja kehittymistä pesteissään. Puheenjohtajana valmistelet ja johdat verkoston kokouksia n. 8 kertaa vuodessa, jonka lisäksi osallistut vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua keskeisiin Suomen Partiolaisten tapahtumiin. Pesti on lähtökohtaisesti paripesti. Voit jättää hakemuksen yhdessä parin kanssa tai hakea itsenäisesti.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tehtävässä tarvitaan kokemusta vapaaehtoisista koostuvan ryhmän johtamisessa. Lisäksi osaamisen arvioinnin ja kehittämisen tuntemus on hyödyksi. Pestissä pääset oppimaan verkoston johtamista, eli ylläpitämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Verkostossa on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hyödyntäminen opettaa sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon osaamisperusteisuudesta, osaamisen validoinnista ja oppimisesta.

Lisätiedot

Lue lisää osaamisesta partiossa: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/

Täytä hakemus