Osallistujajohtaja, Suomen joukkue, Maailmanjamboree 2023

Seuraava maailmanjamboree on Etelä-Koreassa 2023. Tule mukaan leirimatkalle, johon odotetaan yli 50 000 partiolaista 150 maasta! Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Suomen joukkueen johtoryhmän pestit avataan nyt ensimmäisenä ja ne on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille. Myöhemmin kesällä avataan myös muut joukkueen pestit.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin päävastuut:
•Tehtävään valitaan 1-2 henkilöä
•Leirilippukuntavälittäjien (1-2 henkilöä) ja IST mestarien (1-2 henkilöä) rekrytointi ja johtaminen
•Leirilippukunnanjohtajien rekrytointi ja valmennus hyvään johtajuuteen yhdessä leirilippukuntavälittäjien kanssa
•IST:in (International Service Team) valmentaminen leirimatkaa varten ja tuki leirimatkan aikana yhdessä IST mestarien kanssa
•Projektin kasvatustavoitteiden toteutuminen
•Joukkueen kasvatuspäällikön pestaaminen ja johtaminen
•Toimia tarvittaessa “join-in" yhteyshenkilönä
•Leirin aikaisen turvallisuuden suunnittelu yhdessä Palvelujohtajan kanssa
•Projektin tavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.
•Johtaa osallistujatiimiä, johon kuuluu
•Leirilippukuntien johtaminen ja tuki
•IST:t johtaminen ja tuki
•Projektin kasvatustavoitteet

•Päällikkö rekrytoi tarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:n jäsenet)

Pestin pituus: 2021-2023

Pestin vaatima ajankäyttö:
Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa
merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:
•Vahvaa näyttöä ihmisten johtamistaidoista tai/ja HR-toiminnoista
•Aiempaa jamboreekokemusta tai muuten kokemusta isoista leireistä ja KV-toiminnasta
•Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista
•Partion kasvatustavoitteiden soveltaminen
•Organisointikykyä ja johtamistaitoja
•Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
•Kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä
•Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:
•Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista
•Projektiosaamista, suuren projektin henkilöstöjohtamista
•Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Lisätiedot

Hakuaika kaikkiin pesteihin päättyy 20.6.2021. Pesteihin, joihin haetaan 1- 2 henkilöä, voi hakea myös tiimiparina. Pestauksesta vastaa Suomen jamboreejoukkueen johtajapari Arvi Snäll (050 314 3589) ja Saara Pajunpää (044 3301073), etunimi.sukunimi@partio.fi.

Täytä hakemus