Osallistujapäällikkö, Suomen joukkue, Eurojamboree 2020

Johtoryhmähaku Eurojamboreelle 2020 Puolaanon nyt käynnissä!

 

Lähde mukaan johtamaan kansainvälistäpartiomatkaa! Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan EurojamboreellePuolaan kesällä 2020. Suomen joukkueen kooksi on kaavailtu n. 500 partiolaista.Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa onsekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinenpartiokokemus.

 

 

Pestinpäävastuut:

Tehtäväänvalitaan 1-2 henkilöä

Leirilippukunnanjohtajienrekrytointi ja valmennus hyvään johtajuuteen

IST:in(International Service Team) valmentaminen leirimatkaa varten ja tukileirimatkan aikana.

Jamboree -matkankasvatustavoitteet ja hyvinvointi eri osallistujaryhmien (mm. Leiriläiset,Leirilippukunnanjohtajat, CMT (Contingent Management Team) ja IST:t kannalta

Projektin tekijöidenkehittymisen ja jaksamisen tuki

Leirin aikaisenturvallisuuden suunnittelu ja johtaminen yhdessä Palvelupäällikön kanssa

Projektintavoitteiden, projektisuunnitelman sekä budjetin laatiminen yhdessä muunjohtoryhmän kanssa.

Päällikkö rekrytoitarvittavan ja yhdessä sovittavan määrän tekijöitä omalle sektorilleen (CMT:njäsenet)


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestivaatii aikaa
viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa
kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti ja vaatii heti alussa
merkittävää ajankäyttöä.

Pestissä tarvittavat taidot taikokemus:

Vahvaa näyttöä ihmistenjohtamistaidoista tai/ja HR-toiminnoista

Aiempaa jamboreekokemusta

Ymmärrystä suurista kokonaisuuksista

Partion kasvatustavoitteiden soveltaminen

Organisointikykyä ja johtamistaitoja

Kykyä ottaa vastuutaja omistajuutta projektista

Kykyätyöskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Sujuvaa englanninkielen taitoa (suullinen/kirjallinen)

Pestissä pääsee oppimaan:

Yhteistyötaitoja ja ihmisten johtamista

Projektiosaamista, suuren projektin henkilöstöjohtamista

Kansainvälisessäpartioympäristössä toimimista

 


Täytä hakemus