Päälliköitä Johtajatulien viestintä- ja markkinointitiimiin (Useita pestejä)

Tule tekemään elokuun lopussa 2023 järjestettävien Johtajatulien viestintää ja markkinointia!


Johtajatulet koki upean brändiuudistuksen edellisen tapahtuman yhteydessä, joten meillä on käytössämme huippueväät viestiä tehokkaasti niin osallistujille kuin tekijöille ja tehdä Johtajatulien konseptia tunnetuksi entistä laajemmalle yleisölle. Haemme nyt useita päälliköitä eri viestinnän ja markkinoinnin osa-alueille vastaamaan omasta kokonaisuudestaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Hakijoilta toivomme kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen, suunnitteluun ja johtamiseen sekä sitoutumista pestiin. Lisäksi toivomme osaamista ja mielenkiintoa yhdestä tai useammasta seuraavista:

 • Kirjoittaminen: informoiva, myyvä tai innostava tyyli

 • Ymmärrystä mediasuhteista

 • Kuvaus: valokuvaus, videokuvaus, editointi

 • Konseptointi

 • Visiointi- ja innostustaidot

 • Visuaalinen viestintä: infografiikka, kuvitus

 • Yhteisöllisyyden luominen ja yhteisönhallinta

 • Somekanavat: Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Tiktok, Youtube

 • Tiedon koordinointi ja jakelu

 • Brändinrakennus ja -johtaminen

 • Palvelumuotoilu

 • Sisällöntuottaminen

 • Verkkosivujen päivittäminen

Lisätiedot

Pesti alkaa heti päättyen 31.10.2023. Viestinnän ja markkinoinnin päälliköt aloittavat osa-alueittensa suunnittelun ja valmistelun mahdollisimman pian. Päällliköt toimivat pestissään raportoinnin valmistumiseen asti.


Viestinnän ja markkinoinnin päälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä muiden osa-alueiden kanssa varmistaen onnistuneen ja brändinmukaisen viestinnän läpi koko tapahtuman. Jos kaipaat lisätietoja pesteistä, ota yhteyttä pestaajaan sanniminni.sakari@partio.fi tai 040 5522 299.

Täytä hakemus