Paju-hankkeen osaprojektin johtaja

Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuudistus (Paju) –hankkeen tarkoituksena on uudistaa ja selkeyttää partion digitaalisten palvelujen kokonaisuutta sekä partion tieto- ja sovellusarkkitehtuuria. Uudistetut digipalvelut helpottavat partion harrastamista ja partiotoiminnan järjestämistä koko Suomessa – niin lippukunnissa, piireissä kuin SP:ssa. Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuus tarjoaa välineet partiotoiminnan järjestämiseen, johtamiseen ja kehittämiseen tiedolla sekä vastaa eri lähteistä kertyvän tiedon yhdistelyn tarpeisiin.

Uudistuksen tarkoituksena ei ole korvata kaikkia jo käytössä olevia digitaalisia palveluja, vaan tarkoituksena on kehittää partion tietoarkkitehtuuria sekä käynnistää partion toimintaa ohjaavan ja jäsenyydenhallinnan mahdollistavan jäsenrekisterin uudistus. Onnistuneen järjestelmäuudistuksen edellytyksenä on partion jäsenyydenhallinnan prosessien ja toimintojen tarkastelu ja yhtenäisten toimintamallien löytäminen.

Paju-hanketta tehdään kokonaisuutena, jonka ensivaiheessa kuvataan ja selkiytetään partion prosesseja ja palveluja. Tämä urakka toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana neljän osaprojektin toimesta, joiden tavoitteena on muodostaa partion ydinprosessien palvelukuvaukset sekä tehdä alustavat vaatimusmäärittelyt omalta alueeltaan. Tässä vaiheessa ei vielä tehdä IT-järjestelmähankintoja tai -toteutusta, vaan luodaan edellytykset tuleville järjestelmille.

Osaprojektien aiheet ovat:

 • Partiojäsenyys ja lippukunnan jäsenhallinta

 • Luottamushenkilö-HR

 • Partiokasvatus

 • Partiotapahtumat

Lisätietoa Paju-hankkeesta ja osaprojekteista täällä: www.partio.fi/paju

Haemme osaprojektin johtajaa tai johtajaparia Partiotapahtumat-osaprojektiin! Pestissä johdat oman osaprojektin suunnittelua ja toteutusta parijohtajana yhdessä partiotoimistolta nimetyn toimihenkilön kanssa. Lisäksi rekrytoit ja pestaat osaprojektiin oman tiimin.

Hakuaika päättyy 27.2.2023 klo 23.59. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana - joten ilmoitathan kiinnostuksestasi pian :)


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tehtävät ja vastuut

 • Paju-hankkeen osaprojektin suunnittelu ja johtaminen niin, että osaprojektin tavoitteet täyttyvät, kokonaisuutta tukien.

 • Osaprojektin tekijöiden rekrytointi ja pestaus.

 • Pestaajanasi toimii digistä ja taloudesta vastaava SP:n hallituksen jäsen. Lisäksi osaprojektin johtajana olet vastuussa Paju-hankkeen projektipäällikölle ja toimit osana laajennettua projektiryhmää.


Tästä pestistä saat

 • Ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää partion tekemisen tapoja ja palvelukokemusta uudelle tasolle.

 • Näköala- ja vaikuttamispaikan suuren organisaation palveluiden ja prosessien uudistustyöhön.

 • Merkittävää kehitysprojektin johtamiskokemusta.


Vaatimukset ja ajankäyttö

Hakijoilta toivomme seuraavia ominaisuuksia

 • Johtamisen taitoja sekä kokemusta kehittämisestä ja uudistamisesta.

 • Kykyä hahmottaa isoja, abstrakteja kokonaisuuksia sekä prosessien ymmärtämystä.

 • Digipalveluiden tuntemus on hyödyllisiä tässä pestissä, mutta koodausosaamista ei tarvita.

Ajankäyttö

 • Pestin kesto on n. 2 vuotta, alkaen tammikuusta 2023.

 • Ajankäyttö: 2–3 viikonloppuseminaaria vuodessa, n. 10 x vuodessa laajennetun projektiryhmän kokous, n. 10 x vuodessa osaprojektin oma kokous sekä muu osaprojektin johtamiseen liittyvä tekeminen.


Lisätiedot

Lisätietoja

Onni Ylitalo, SP-FS hallituksen jäsen: onni.ylitalo@partio.fi (0505268514)

Maija Kangasniemi, projektipäällikkö: maija.kangasniemi@partio.fi (0447343373)

Antti Reinikainen, ohjausryhmän puheenjohtaja: antti.reinikainen@partio.fi (0407186759)


Täytä hakemus