Palautekymppi – Finnjamboree Kajo 2022


Palautekympit toimivat osana leirin palautetiimiä, johon kuuluvat palautemestari, tätä avustavat palautenikkarit sekä kaksi palautekymppien johtamaa palauteryhmää. Palauteryhmät jakautuvat määrällisen palautteen ryhmään ja laadullisen palautteen ryhmään, jotka erikoistuvat erilaisiin tapoihin kerätä palautetta.

Määrällisen palautteen ryhmä kerää palautetta järjestelmällisesti esimerkiksi ruokailuista, ohjelmalaaksoista ja yhteisistä ohjelmasta tavoitteenaan seurata leiriarjen toimivuutta ja sen muutosta leirin aikana sekä antaa leiriorganisaatiolle työkaluja selkeiden ongelmakohtien havaitsemiseen ja korjaamiseen jo ennen leirin loppua.

Laadullisen palautteen ryhmä kerää laadullista palautetta leiriarjesta, esimerkiksi leiriläisten kokemuksista, pestiläisten jaksamisesta ja yleisestä "leiriläisten pulssista" Laadullisen palautteen tarkoituksena on antaa seuraavien leirien tekijöille vihjeitä siitä, millä tavalla suuria partioleirejä tulisi tehdä ja kuinka leirin osallistujat kokivat Kajon.

Kummallekin palauteryhmälle pestataan oma kymppinsä, joka voi olla myös kymppipari. Palautekympin tehtävä on suunnitella ryhmänsä toiminta ennen leiriä sekä johtaa toimintaa leirillä.

Palautetiimi kokoustaa ennen leiriä etäyhteydellävähintään kuukausittain, minkä lisäksi kevään aikana järjestetäänmahdollisuuksien mukaan viikonlopun kestävä kokousviikonloppu.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Palautekympin pestin menestyksekäs suorittaminen ei vaadi tekijältä aikaisempaa kokemusta palautteen keräämisestä leirillä, mutta aikaisemmasta kokemuksesta erilaisista leiri-, partio- ja projektipesteistä on hyötyä. Nimenomaisesti partiokokemusta ei kuitenkaan vaadita vaan kaikki projektikokemus on arvokasta.

Koska kyseessä on johtamistehtävä, on aikaisemmasta johtamiskokemuksesta hyötyä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, etenkin partijohtajuustilainteissa.

Pestin tekeminen ei vaadi kokemusta palautteen analysoinnista, vaan palautetiimin vastaparina on analyysitiimi, joka huolehtii tiedon analyysistä. Palautekympit tekevät yhteistyötä analyysikymppien kanssa, jotta kerätty palaute on heidän käytössään.

Pesti vaatii normaalit tietotekniset taidot sekä suomen kirjoitus- ja puhekielitaidon. Muusta kielitaidosta, kuten ruotsista on hyötyä.

Lisätiedot


Lisätietoja antaa leirin palautemestari Mikko Laitinen

mikko.laitinen@partio.fi. 

Täytä hakemus