Palautemestari, Finnjamboree Kajo 2022

Jos olet innostunut ideoija, ehkä vähän hulluuttakin omaava toteuttaja ja haluat aidosti tietää miten meillä ja Kajolla menee, jatka lukemista!

Palautemestari vastaa ennen leiriä, leirin aikana ja leirin jälkeen kerättävästä palautteesta suunnittelutasolta toteutukseen ja raportointiin. Raportoinnissa yhteistyötä voi tehdä ryhmän analyysimestarin kanssa niin sovittaessa. Palautemestari toimii luontevasti osana koko leiriorganisaatiota ja ymmärtää, millaisesta palautteesta Kajon tekijät hyötyvät eniten.

Palautemestari kerää säännöllisesti palautetta Kajon tekijöiltä sekä rekrytoinneista. Palautteen keruun ei Kajolla tarvitse olla pelkkiä kyselyitä – vain taivas (ja ehkä budjetti) ovat rajana mestarille. Pestissä on aito mahdollisuus vaikuttaa tekijöiden hyvinvointiin, löytää leirintai projektin ongelmakohtia ja kertoa siitä, missä erityisesti olemme onnistuneet!

Rersurssin analyysi- ja palauteryhmä on pieni, tiivis ja rento organisaatio. Arvostamme erityisesti intoa, mielenkiintoa tehtävää kohtaan ja halua kehittyä. Analyysi- ja palauteryhmää ei aiemmin suurleiriprojekteissa ole ollut, joten kaikissa pesteissä pääsee kehittämään täysin uutta toimintaa .Päätehtävämme on tukea muita Kajoa tekeviä ryhmiä


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Onnistuakseen pestissä mestari ymmärtää mistä asioista tai kohdista on oleellista kerätä palautetta. Mestari tietää myös mitä palautteenkeräämisen jälkeen tapahtuu ja miten kerätystä palautteesta saatu tieto osataan hyödyntää Kajon tekemisessä.

Palautteen keräämiseen käytetään Webropol-työkalua. Emme edellytä mestarilta aiempaa kokemusta Webropolin käytöstä, mutta jostain kyselytyökalusta (esim. Google Forms) on hyvä olla kokemusta.

Mestarilla tulee olla erinomainen kirjoitettu suomi ja kohtuullinen englannin kielen taito.

Pestin edellyttämä ajankäyttö on 5–15 tuntia kuukaudessa ja lisäksi etukäteistapaamisiin osallistuminen noin 2 kertaa ennen leiriä. Lisäksi pesti edellyttää oman tiimin pestaamista ja johtamista.


Lisätiedot

Kerro hakemuksessasi ideoista ja visioista palautteenantamisesta sekä mikä on ollut sinusta paras tai mieleenpainuvin tapa antaapalautetta.

Lisätietoja pestistä saat Kajon Analyysi- ja Palautepäälliköitä Noora Rautiolta (noora.rautio@partio.fi,044 9706266) ja Pia Etelävuorelta (pia.etelavuori@partio.fi, 040 5819828)


Täytä hakemus