Palautenikkari – Finnjamboree Kajo 2022


Palautenikkarit toimivat ennen leiriä ja leirin jälkeen palautetiimin osana suunnittelemassa ja toteuttamassa leirin tekijöille ja osallistujille suunnattuja palautekyselyjä, joilla "tunnustellaan projektin pulssia" eli seurataan tekijöiden viihtymistä pesteissään sekä projektin tavoitteiden toteutumista ja yleistä leirikokemusta.

Palautetiimiin kuuluvat palautenikkareiden lisäksi palautemestari sekä kahden palautekympin johtamat määrällisen ja laadullisen palautteen tiimit, jotka huolehtivat palautteen keruusta leirillä.

Leirin aikana palautenikkarit vastaavat leirin välittömän palautteen kanavista ja toimivat päivystäjinä leirin kiireettömien asioiden tilannekeskuksessa ja ohjaavat keskukseen tulevaa palautetta leiriorganisaatiossa oikealle taholle.

Palautenikkareita pestataan leirille useita ja työmäärä jakautuu heidän välilleen tasaisesti. Ennen leiriä pestiin kuluva työmäärä on keskinmäärin noin 1-5 tuntia viikossa siten, että työmäärä nousee leiriä kohden. Leirin jälkeen työmäärä on noin 5-10 tuntia. Leirillä pesti sisältää paikkaan sidottua vuorotyötä päivän aikana, mutta myös vapaa-aikaa.

Palautetiimi kokoustaa ennen leiriä etäyhteydellä vähintään kuukausittain, minkä lisäksi kevään aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan viikonlopun kestävä kokousviikonloppu.

Palautenikkari on experttitehtävä, eli hänellä ei ole johdettavia pestiläisiä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Pestin menestyksekäs suorittaminen vaatii tekijältään hyviä tietoteknisiä taitoja sekä valmiutta oppia myös uutta. Aikaisempaa osaamista palautteen keräämisestä tai kyselylomakkeiden laatimisesta ei tarvita, mutta niistä on apua. Monipuolinen aiempi partio- tai muu projektikokemus on etu, muttei välttämätöntä.

Pesti ei vaadi osaamista kerätyn palautteen analysoinnista, mutta palautenikkarit tekevät yhteistyötä leirin analyysitiimin kanssa.

Pestin hoitaminen vaatii pestatulta suomen puhe- ja kirjoitustaitoa, muu kielitaito, erityisesti ruotsi katsotaan eduksi.

Kokemus asiakaspalvelutehtävistä ja ongelmanratkaisusta ovat kumpikin suuresti eduksi tehtävässä.

Lisätiedot


Lisätietoja antaa leirin palautemestari Mikko Laitinen

mikko.laitinen@partio.fi

Täytä hakemus