Palvelukeskusmestari – Finnjamboree Kajo 2022

Kajolle haetaan palvelukeskusmestaria vetämään palvelukeskustiimiä, jonka vastuulla on kehittää ja toteuttaa Kajon palveluiden yhden luukun palvelukeskus.

Palvelukeskusmestari toimii pestissä Palveluiden osa-alueen tiedonhallintaryhmässä, johon kuuluu tiedonhallintapäällikön lisäksi 6 mestaria ja yksi tiedonhallinta-asiantuntija.

Pestissä pääset miettimään, miten leirin palvelutilaukset järjestetään palvelumallin mukaisesti, eli miten palveluiden tuottajat ja tarvitsijat yhdistetään mahdollisimman tehokkaasti jo leirin valmisteluvaiheessa.

Palvelukeskusmestarin vastuulla on leirin palvelukeskuksen valmistelu ja toteutus. Palvelukeskus järjestetään palvelumallin mukaisesti, jossa palvelun tuottaja on mukana palvelutilauksen valmistelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa järjestelmä palvelutarpeiden kartoitukseen, palvelutilausten keräämisen ja niiden välittämiseen. Lisäksi palvelutilausten kirjaus ja etenemisen seuranta tulisi hoitua palvelukeskuksen kautta.

Lisäksi palvelukeskusmestarin tehtäviin kuuluu leirin tukitoimintojen palvelukartan pohjan tuottaminen ja sen huomioiminen palvelutilauksissa.

Palvelukeskusmestari tekee läheistä yhteistyötä osa-alueiden tuen tiedonhallintamestarin kanssa, joka välittää leirin suunnittelussa ilmenneitä tiedonhallintatarpeita osa-alueilta palvelukeskukselle.

Pesti tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti leirin kaikkiin osa-alueisiin ja toimia osaajien yhdistäjänä ja toimintojen mahdollistajana yli eri osa-alueiden. Tukenasi toimii tiedonhallintapäällikkö, tiedonhallinta-asiantuntija sekä koko tiedonhallintaryhmä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022.

Leirin valmisteluvaiheessa tiedonhallintaryhmän virtuaalisia kokouksia on noin kerran kuussa. Lisäksi pyritään pitämään vuodessa 1-2 päivä- tai iltaseminaaria (livenä tai etänä mahdollisuuksien mukaan).

Palvelukeskuksen kokoamiseen ja johtamiseen on hyvä varata keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa. Lisäksi on hyvä huomioida, että palvelukeskusmestarin pestiin liittyy paljon rajapintatehtäviä esimerkiksi osallistujien ja resurssin osa-alueiden kanssa, jolloin ajoittain voi olla tarve osallistua myös näiden osa-alueiden kokouksiin.

Tässä pestissä olisi hyvä olla aiempaa kokemusta partioleirin palveluiden parista, jolloin palvelutarpeen ja sen tuottajan yhdistäminen on helpompaa. Se ei kuitenkaan ole täysin välttämätöntä, mikäli sinulla on kokemusta palvelutarpeiden kartoituksesta ja palvelun tuottajan ja tarvitsijan yhdistämisestä jostain muusta yhteydestä.

Pestiin hakevalta toivomme
  • Valmiutta ottaa haltuun Microsoftin O365-ympäriston työkalut
  • Valmiutta kehittää/oppia kehittämään järjestelmä palvelutilausten keräämiseen ja välittämiseen
  • Kiinnostusta partioleirin palvelumallin kehittämiseen
  • Intoa sukeltaa partioleirin palvelutarpeiden maailmaan ja toimia tarvitsijan ja tuottajan yhdistäjänä

Lisätiedot

Lisätietoja saat tiedonhallintapäälliköltä: Oona Pentala-Nikulainen, etunimi.sukunimi@partio.fi tai p. 050 466 5362

Täytä hakemus