Partio-lehden toimituspäällikkö tai toimituspäällikköpari

Etsimme Suomen Partiolaisten jäsenlehdelle toimituspäällikköä/-paria vapaaehtoistyöhön. Toimituspäällikkö johtaa Partio-lehden toimituskuntaa ja toimituskunnan toimintasuunnitelman toteuttamista. Lehteä tekee vapaaehtoisista partiolaisista muodostuva toimituskunta yhteistyössä toimistolla työskentelevien toimitussihteerin ja graafikon kanssa. Lehteä tehdään tiiviissä yhteistyössä partion muiden viestinnän ja markkinoinnin tekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Toimituspäällikkönä johdat ja tuet toimituskuntaa sisältöjen tekemisessä. Toimituspäällikkö vastaa lehden toimituksellisista tehtävistä (esim. juttujen editointi ja oikoluku). Toimituspäällikkö muun muassa valmistelee ja johtaa ryhmän kokoukset, tukee ja antaa palautetta, sekä kouluttaa toimitusta tarpeen mukaan.

Toimituspäällikön tukena on vastaava päätoimittaja. Toimituspäällikkö, toimituskunta ja vastaava päätoimittaja ideoivat yhdessä sisältöjä Partio-lehteen. Viime kädessä vastaava päätoimittaja vastaa lehden sisällöistä. Toimituspäälliköllä ja toimituskunnalla on vahva asiantuntemus lukijoita kiinnostavista aiheista ja näin tärkeä rooli lehden sisältöjen ideoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toimituskunta kokoustaa vähintään kunkin numeron suunnittelun tiimoilta ja järjestää toiminnanalan yhteisiin koulutuksiin tarvittaessa sisältöä. Ryhmä toimii pääsääntöisesti etänä, kasvokkain tapaamisia on järjestetty pari kertaa vuodessa.

Toimituspäällikkö kuuluu Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointivaliokuntaan. Valiokunnassa tutustut monipuolisesti partioviestintään ja –markkinointiin ja sen kehittämiseen. Valiokunta kokoustaa noin 1krt/kk. Kahdesti vuodessa on laajennetun valiokunnan kokous, johon osallistuvat SP:n valiokunnan lisäksi piirien viestinnästä ja markkinoinnista vastaavat vapaaehtoiset ja työntekijät. Valiokunnan puheenjohtaja ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen sekä viestinnän ja markkinoinnin työntekijät toimivat tukenasi pestissäsi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin hoitamiseen kuluu noin 5-20h/kk. Pestissä toimiminen edellyttää aiempaa johtamiskokemusta, organisointikykyä, viestinnällistä osaamista, ideoita ja yhteistyökykyä. Toimituspäälliköllä tulee olla intoa kehittää Suomen suurinta partiolehteä printissä ja verkossa. Pestissä vaaditaan kykyä hahmottaa taloutta, sillä toimituspäällikkö vastaa ryhmän budjetin seuraamisesta.

Toimituspäällikkö pestaa ja perehdyttää uusia jäseniä toimituskuntaan ja tukee sitä, että jokainen toimituskunnassa saa mielekkään ja motivoivan vapaaehtoiskokemuksen. Toimituspäällikkö kehittää toimituskunnan toimintaa ja tukee organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista. Toimituspäällikkö on yhteydessä piireihin ja FiSSciin erityisesti Partiomedian yhteistyömahdollisuuksien merkeissä.

Pestissä aloittamisen aikataulusta voidaan sopia. Toimituspäällikkö sitoutuu lähtökohtaisesti toimimaan pestissä kaksi vuotta.

Lehti ilmestyy paperisena vuoden 2021 loppuun saakka ja sisältöjä ilmestyy myös verkossa, Partiomediassa.

Lisätiedot

Partio-lehti on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n laadukas jäsenlehti. Lehdessä syvennytään partiolaisia koskettaviin teemoihin, tarjotaan ideoita ja vinkkejä toimintaan, ja tuodaan esiin monipuolisesti partiolaisten ääniä. Lehti tarttuu vaikeisiinkin aiheisiin tarvittaessa kriittisesti, tarkoituksenaan parantaa partion toimintaa ja toimintamalleja. Lehti toimii aktiivisena keskustelunavaajana.

Lehti toteuttaa partion päämäärää, strategiaa, arvoja, viestinnän ja markkinoinnin linjauksia, ja kasvatustavoitteita. Lehti nostaa harrastusylpeyttä ja innostaa. Lehti vahvistaa partion brändiä näkymällä partiolaisille ja partiosta kiinnostuneille. 

Partio-lehden kohderyhmää ovat 15–22-vuotiaat (samoajat ja vaeltajat). Partiomedian kohderyhmää ovat kaikki yli 15-vuotiaat partiolaiset (samoajat, vaeltajat ja aikuiset ja ei-vielä-partiolaiset). 


Lisätietoja pestistä:

Hanna Venäläinen, hanna.venalainen(a)partio.fi
Viestintä- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja

Satu Salo-Jouppila, satu.salo-jouppila(a)partio.fi
Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen

Täytä hakemus