Partio-ohjelma.fi projektipäällikkö

Partio-ohjelma.fi-sivusto pitää sisällään suomalaisen partio-ohjelman. Sivustoa käyttää jokainen ryhmänvetäjä. Nyt on aika uudistaa sivusto kokonaisuutena. 

Etsimme projektipäällikköä työntekijän työpariksi vastaamaan uuden sivuston tarpeiden kartoittamisesta, toiminnallisesta suunnittelusta, teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Pestissä toimitaan yhdessä muiden luottamushenkilöiden kanssa ja tarvittaessa rekrytoidaan projektiryhmään sopivaa luottamushenkilöosaamista. Toteutus hankitaan ostopalveluna.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

- Lippukuntatoiminnan tunteminen ja halu kehittää partio-ohjelman käytettävyyttä
- Ymmärrys palvelumuotoilun menetelmistä 
- Osaamista digipalvelun kehittämisestä kokonaisuutena
- Taito työskennellä itsenäisesti ja kantaa kokonaisvastuuta projektista
- Kyky toimia jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä yhteistyössä muiden luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa.
Lisätiedot

Kaisa Johto, kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen, 050 3369336
Jyri-Petteri "ZeiP" Paloposki, taloudesta (ja digistä) vastaava hallituksen jäsen, 050 3780711
Julia Parkko, kasvatuskoordinaattori, 040 5217100

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.

Täytä hakemus