Partio-ohjelman sisältöstrategi

Onko Seikkailijan Reppu-kirja tulevaisuudessa kokonaan virtuaalitodellisuudessa? Tai onko tarpojien ohjelma siisti korttipakka?

Saako ryhmänjohtaja automaattisesti tulevan kokouksen ohjeet ja opasvideon puhelimeensa? Pestissä ohjaat ohjelmankehitystä niin että partio-ohjelman painetut ja digitaaliset sisällöt vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmien tarpeisiin ja ovat kohderyhmän silmissä houkuttelevia. Yhdessä kasvatuskoordinaattorin, ohjelmankehitysjohtajan, sähköisen aktiviteettikorttiprojektin ja Partiojohtajan käsikirja- projektin kanssa suunnittelette ja kehitätte houkuttelevaa sisältökokonaisuutta. Tutustut muiden harrastusten ja muiden maiden partiojärjestöjen materiaaleihin ja tuot oppeja sieltä. Toimit osana kasvatusvaliokuntaa ja osallistut sen kuukausittaisiin kokouksiin. Lisäksi vuosittain on muutama viikonloppukokous tai seminaari joissa panostasi kaivataan. Tarpeen ja tilanteen mukaan osallistut myös kansainvälisiin seminaareihin tai koulutuksiin. Halutessasi voit koota myös oman sisältötiimin ympärillesi avuksesi.

Partiokasvatus on partiotoiminnan ydintä. Olet avainasemassa kohderyhmän tavoittamisessa ja pääset vaikuttamaan siihen miten partio-ohjelmaa tulevaisuudessa käytetään. Pääset näkemään kuinka suunnitelmasi muuttuvat pikkuhiljaa käytännön toiminnaksi lippukuntien viikkotoiminnassa. Lisäksi pestissä pääset työskentelmään yhdessä innostavien ja motinoituneiden ihmisten kanssa ja tekemään partiosta taas hivenen houkuttelevampaa ja helpommin toteutettavaa. Lisäksi keskusjärjestöpestissä näet ja opit tuntemaan hyvin laajasti partiokenttää ja kansainvälistä toimintaympäristöä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla on kykyä visioida ja hahmottaa hyvinkin laajoja sisältökokonaisuuksia. Hahmotat erilaisten kanavien vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet ja sinulla on näkemystä uudenlaisten kanavien hyödyntämisestä partio-ohjelman tavoittavuuden parantamiseksi. Tunnet vähintäänkin partiokasvatuksen perusteet ennalta. Sinulla on erinomaiset ryhmätyöskentelytaidot ja kattavat viestinnälliset taidot.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääset oppimaan menestyvien sisältöjen suunnittelua ja tuottamista. Päääset myös hiomaan ja kokeilemaan käytännössä viestintä ja -markkinointitaitojasi. Pestissä voit oppia muutosjohtamisesta sekä toiminnasta erilaisissa työryhmissä ja erilaisten osaajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Täytä hakemus