Partiokasvatuksen tulevaisuusryhmän puheenjohtaja

Partiokasvatuksen tulevaisuusryhmä on kasvatusvaliokunnan alainen projekti, jonka tavoitteena on vastata tulevan strategiaehdotuksen tavoitteeseen Partio antaa taidot elämään. Projektin tavoitteena on selvittää, minkälaisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa ja miten partio-ohjelma vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Projekti tarkastelee partio-ohjelman nykytilaa ja kehittää sitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita toteuttaen laajan partio-ohjelmakyselyn ja hyödyntäen kyselyn tuloksia.

Ryhmän tehtävänä on luoda positiivinen partion tulevaisuukuva ja osallistaa tulevaisuusdialogiin koko järjestön.

Ryhmän puheenjohtajan tehtävänä on johtaa projektia ja ryhmän jäseniä. Ryhmän puheenjohtaja vastaa projektin suunnittelusta, toteutuksesta, budjetista ja raportoinnista. Ryhmän puheenjohtaja tekee läpileikkaavaa yhteistyötä järjestön sisällä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ryhmän puheenjohtajalla tulee olla kokemusta niin vapaaehtoisten johtamisesta kuin projektinhallinnastakin. Ryhmän puheenjohtajan tulee tuntea partiokasvatus ja partio-ohjelma, mutta myös omata tietoa tulevaisuusajattelusta ja tulevaisuustyöstä.

Lisätiedot

Kasvatuksesta vastaava hallitusjäsen Kaisa Johto, kaisa.johto@partio.fi

Täytä hakemus