Partiomatkojen projektiryhmän leirimatkaosaaja

Partiomatkojen tuen projektiryhmän tavoitteena on edistää partiomatkailua ja etenkin lippukuntien omia leirimatkoja. Ryhmän tehtävänä on

  • innostaa lippukuntia lähtemään maailmalle
  • Kartoittaa partiomatkojen esteitä, ja kehittää ratkaisuja niiden madaltamiseksi
  • Kehittää koulutusta ja tukea partiomatkan järjestäjille
  • Auttaa piirien kv-toimijoita tukemaan lippukuntien leirimatkoja
  • Auttaa valmentajia tukemaan lippukuntien leirimatkoja

Ryhmä määrittää itse tarkemmat tavoitteet toiminnalleen ja laatii yhdessä projektisuunnitelman. Ryhmän toiminta käynnistyy syksyllä 2018 ja jatkuu seuraavaan syksyyn.

Partiomatkojen tuen projektiryhmä toimii Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan alaisena. Ryhmään kuuluu jäseniä valiokunnasta ja sen ulkopuolelta.

Nyt ryhmään haetaan leirimatkaosaajaa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Leirimatkaosaajalla on kokemusta lippukunnan leirimatkan järjestämisestä. Hän tuo oman kokemuksensa ja näkemyksensä projektiryhmän työhön, ja auttaa näin tulevia leirimatkojen järjestäjiä.       

Olet oikea henkilö ryhmän leirimatkaosaajaksi, jos:

  • Sinulla on kokemusta lippukunnan leirimatkan järjestämisestä
  • Haluat jakaa kokemuksen kautta oppimaasi tuleville partiomatkojen järjestäjille
  • Innostut kansainvälisestä partiosta
  • Olet yhteistyökykyinen ja innokas tiimityöskentelijä

On toivottavaa, että leirimatkaosaajalla ei juurikaan ole aiempaa kokemusta piirin tai keskusjärjestön kv-pesteistä, jotta hän voi tuoda ryhmään aidosti lippukuntatoimijan näkökulman.

Täytä hakemus