Pestausvastaava

Jotta partion aikuiset vapaaehtoiset viihtyvät ja onnistuvat pesteissään, tulisi partion kaikilla tasoilla vallita hyvä pestauskulttuuri – kaikki pestataan, myös väli- ja päätöspestikeskustelut käydään, pesteihin saa kunnollisen perehdytyksen ja tuen. Tämän kokonaisuuden kehittämiseen ja jalkauttamiseen haemme SP:n Vapaaehtoistuen valiokuntaan pestausvastaavia. Voit hakea pestiin yksin tai yhdessä parin kanssa.

Pestausvastaavan/-vastaavien vastuulla on pestityökalujen (esimerkiksi pestikeskustelulomakkeet, (Osaamisen) kehittyminen pestissä -työkalu, pestipelikortit, Pestaajan Moodle) ylläpito, kehitys ja jalkauttaminen, hyvän pestauskulttuurin tärkeyden esiintuominen myös SP:n tasolla sekä SP:n luottisten “HR-kokonaisuuden” luomiseen ja ylläpitoon osallistuminen partion työntekijöiden kanssa yhteistyössä, SP:n johtokolmikkotapaamisten pestijohtajien tuki sekä yhteisten pestausteemaan liittyvien asioiden koordinointi SP:n muiden toiminnanalojen, erityisesti lippukuntatuen valiokuntien (vapaaehtoistuki, alue, kasvatus), kanssa. Pestausvastaava osallistuu toiminnanalarajat ylittävän aikuiskoordinaatioryhmän kokouksiin (4 kertaa vuodessa).

Pestausvastaavat osallistuvat Vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan sen asiantuntijajäseninä, mutta eivät johda omaa ryhmää tai verkostoa. Esimerkiksi pestityökalun kehittämistä tai muuta projektiluontoista tehtävää varten pestausvastaavat voivat koota tarvittaessa erillisen projektiryhmän. Vapaaehtoistuen valiokunta kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa (noin puolet kokouksista etäkokouksia arki-iltaisin ja puolet livekokouksia viikonloppuisin).

Paripestissä työnjako olisi sellainen, että toinen pestausvastaava on pääasiallisessa vastuussa lippukuntien pestauskulttuurin edistämisestä ja toisen päävastuulla on yhteistyön koordinointi pestiin ja pestaukseen liittyvissä asioissa muiden SP:n toiminnanalojen ja tahojen kanssa.Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin kesto: 2 v

Pestissä vaadittava osaaminen ja kokemus: Kokemus pestaamisesta ja hyvä pestityökalujen tuntemus, kokemusta laajojen kokonaisuuksien hallinnasta partiossa tai sen ulkopuolella.


Lisätiedot

Lisätietoa pestistä antaa Sarita Murtojärvi, SP:n vapaaehtoistuen valiokunnan puheenjohtaja (nopeiten tavoittaa Teams-viestillä!)

Täytä hakemus