Pestimestari – Finnjamboree Kajo 2022

Pestimestareiden tehtävänä on organisoida Kajonpesteissä toimimisen kokonaisuus HR-päällikön tuella. Miten tekijät ja tehtävät saadaan kohtaamaan optimaalisesti ja miten pestissä toimiminen voi olla parasta leirielämää? Pestien kokonaisuuteen kuuluvat seuraavien rekrytointikierrostensuunnittelu, pestiläisten budjetointi osa-alueiden käyttöön, perehdytys- ja pestausohjeiden päivittäminen sekä exit-prosessin laadinta. Jos haluat kehittääprojektien pestauskulttuuria järjestössämme, tämä on sinun pestisi. Pestitiimivastaa arviolta 6000 aikuisen ja vaeltajan pesteistä ja tämän takia pestiinhaetaan kahta henkilöä. Voit hakea yksin tai parina.

Pestaus on osa HR-ryhmää, johon kuuluvat myösjohtajahuolto, kiittäminen sekä varavoimapalvelut. Pestimestarit muodostavat samoajapestimestarin kanssa tiiviin yhteistyötiimin. Pestimestarit johtavatpestitiimiä, jonka koko määräytyy suunnitelmien tarkentuessa. Pestimestareiden tulee toimia yhteistyössä koko organisaation kanssa, mutta erityisesti KV-pestipalvelumestari, osaamismestari sekä saavutettavuusryhmä ovat tiiviitä rajapintoja pestimestareille.

Pestimestarilla on suuri vastuu Kajon onnistuneesta pestikäytännöstä ohjeistuksien ja tuen muodossa. Pestimestarit tukevat leirilippukuntien pestausta, mutta suurin vastuu on leirilippukuntienulkopuolisista pesteistä. Kajo toteuttaa osaltaan SP:n strategiaa toimiaparhaana paikkana tehdä vapaaehtoistyötä ja Kajolla on mahdollisuus kehittääprojektipestissä toimimisen käytäntöjä. Olette onnistuneet, jos tekijät löytävät mielekästä tekemistä, heidät on hyvin perehdytetty pestiinsä ja heitä kiitetään tehdystä työstä.

Pestin kesto: 2/2021-9/2022

Pestin edellyttämä ajankäyttö: pestimestaritosallistuvat HR:n kokouksiin kerran kuukaudessa (Teams) ja suunnittelevat itseoman tiiminsä ajankäytön. Keväälle toivomme yhtä live-tapaamista HR:nmestareille.

Lisätietoja HR-päällikkö Katri Hietanen,044-3212833, katri.hietanen@partio.fi


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestimestareiksi toivomme henkilöitä, joilla onjohtamis-, organisointi- sekä viestintäosaamista. Ohjeistusten laatiminenvaatii selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa. Kokemusta partioleireiltä onehdottomasti oltava. Kokemus erilaisista leiripesteistä antaa näkökulmaa tähänpestiin, mutta ei ole ehdoton vaatimus.


Lisätiedot

Lisätietoja HR-päällikköKatri Hietanen, 044-3212833, katri.hietanen@partio.fi

Täytä hakemus