Piirilehti Repolaisen päätoimittaja

 • Piirilehden päätoimittaja vastaa piirilehti Repolaisen sisällöstä, suunnittelee lehden sisällön yhdessä muun toimitusjaoston kanssa ja vastaa toimitusjaoston toiminnasta yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa.
 • Päätoimittaja vastaa kirjoittajien ja kuvaajien hankinnasta lehden jutuille ja yhteydenpidosta heihin ja huolehtii siitä, että lehteen tulevat materiaalit ovat ajoissa taittajalla.
 • Päätoimittaja päättää lehden lähettämisestä painoon.
 • Päätoimittaja osallistuu toimitusjaoston kokouksiin 6-8 kertaa vuodessa
 • Päätoimittaja kuuluu lisäksi piirin viestintä- ja markkinointiryhmään, jonka kokouksiin jäsenet osallistuvat noin kymmenen kertaa vuodessa

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

 • On suositeltavaa, että sinulla olisi aiempaa kokemusta lehtien parissa työskentelystä, kuten tekstien kirjoittamisesta
 • Osaat koordinoida lehden kokonaisuutta ja pystyt suunnittelemaan lehtien sisältöä myös pidemmällä aikajaksolla
 • Yhteistyökyky ja ryhmätyötaidot
 • Osaat asettaa lehden aikataulut ja pidät myös kiinni sovituista aikatauluista
 • Osaat jakaa tehtäviä muille sekä delegoida
 • Aktiivinen ja innostunut ote
 • Kirjoitat sujuvaa suomea
 • Pytyt tarvittaessa ottamaan painokelpoisia kuvia lehteen
 • Kiinnostus kehittää Repolaista ja toimitusjaoston toimintaa tulevina vuosina

Lisätiedot

Lisätietoja antaa piirin viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtaja Maria Ojanen, maria.ojanen@partio.fi

Täytä hakemus