PP – Kansainvälisyysvastaava

KV-jaoston tehtävänä on tukea ja rohkaista piirin alueen lippukuntia kansainvälisessä toiminnassa, kehittää piirin kansainvälistä toimintaa ja järjestää aiheeseen liittyvää koulutusta ja tapahtumia. Tällä hetkellä piirissä ei ole jaostolaisia, joten osa pestiäsi olisi myös pestata jaostoon jäseniä.

Kansainvälisyysvastaavana pääset järjestämään erilaisia tapahtumia ja projekteja piirin alueella, esimerkkinä kesällä 2019 toteutettu piirin KV-vaellus Norjaan. Lisäksi voit ideoida sekä toteuttaa jaostosi kanssa erilaisia KV-sisältöjä piirin tapahtumiin sekä osallistua SP:n laajennettuun KV-valiokuntaan. Pääset myös osana ohjelmaryhmää suunnittelemaan ja soveltamaan erilaisia materiaaleja kaikille ikäkausille lippukuntien käyttöön.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Voit olla jo kokenut kansainvälisyysasioissa tai vasta asiasta innostunut. Tärkeintä on, että sinulta löytyy halua ja innostusta kehittää kv-toimintaa piirin alueella. Puheenjohtajana tarvitset oma-aloitteisuutta ja tiimityöskentelytaitoja, jotka myös karttuvat pestissä. Saat pestiisi tukea kasvatuksesta vastaavalta hallituksen jäseneltä, ohjelmasta vastaavalta työntekijältä sekä muilta ohjelmaryhmäläisiltä.

Puheenjohtajalle välttämättömiä kokouksia ovat ohjelmaryhmän etäkokoukset noin kerran kuukaudessa sekä oman jaoston kokoukset ainakin kerran kahdessa kuukaudessa. Lisäksi sinun tulisi olla läsnä PP:n Tuulevat-luottispäivillä 2 kertaa vuodessa (tammi- ja toukokuussa) sekä SP:n kv-valiokunnassa 2 kertaa vuodessa (maalis- ja lokakuussa). Muuten ajankäyttö on todella vapaata ja riippuu paljon siitä, miten paljon itse haluat tehdä.

Lisätiedot

Lisätietoja piirihallituksen ohjelmasta ja partiokasvatuksesta vastaavalta jäseneltä hilla.mettovaara@partio.fi

Täytä hakemus