PP Mentori

Mentoreita etsitään piirin ja lippukuntien luottamushenkilöille. Piiri kerää ensin mentoroinnista kiinnostuneiden henkilöiden tiedot, jotka voidaan välittää tarpeen mukaan mentoria tarvitsevalle henkilölle. Mentoripankkia hallinnoi piirin mentorivastaava.

Mentorointi partiossa on yleensä kahden välinen yhteistyösuhde toisin kuin luotsauksessa, jonka kohteena on luotsattava ryhmä. Mentoroinnin aikana mentori vahvistaa aktorin (mentoria tarvitsevan henkilön) johtamistaitoja ja uskoa omaan osaamiseen ja kehittymiseen. Mentoroinnin tarkoitus on jakaa mentorin kokemusperäistä tietoa kehittymishaluiselle aktorille. Mentoroinnilla on yhdessä sovittu kesto (suositus noin 6 kk - 1 vuosi). Mentoriksi voi ilmoittautua, vaikka pystyisi aloittamaan pestissä vasta myöhemmin. Mentoriksi haluava voi siis itse määritellä sopivan ajankohdan pestille.

Mentorointitoiminnan tavoitteena on saada aktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana. Mentoriparin työskentely on pääasiassa keskustelua, jota ohjaa aktorin kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet. Toisin sanoen aktorin mentoroinnille asettamat tavoitteet luovat rungon ja suunnan koko mentoroinnille.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Mentori tarjoaa ohjausta, tarjoaa hyviä neuvoja, tietoa, kontakteja ja taitoja siitä, mikä on olennaista tietää ja osata(tietoja tulevaisuuden vaatimuksista jne.), osaa antaa rakentavaa palautetta, tukee aktoria päätöksenteossa ja innostaa ylittämään itsensä, on valmis jakamaan osaamistaan, on kiinnostunut oppimisesta, on taitava vuorovaikuttaja, osaa astua sivuun, on aito ihminen, osaa kuunnella, uskaltaa kertoa itsestään.

Mentortointisuhteen aikana mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen.

Lisätiedot

Piirillä on mentorivastaavana Katja Ukonaho (etunimi.sukunimi@partio.fi), jolta voit kysyä neuvoja. Mentorivastaavan yksi tehtävä on kerryttää piirille omaa mentoripankkia, josta tarvittaessa mentoreita voi ammentaa. Mentoriksi voi hakea tällä avoimella pestihakemuksella.

Suomen Partiolaiset ylläpitää valtakunnallista mentoripankkia. Tämän lisäksi partio.fi sivuilta löydät helposti mielenkiintoista materiaalia mentorointiin liittyen. Klikkaile itsesi partio.fi, Lippukunnille, Pestien tuki, Mentorointi.

Täytä hakemus