PP Mentorivastaava

Pohjanmaan Partiolaiset on aloittanut mentorointitoiminnan piirivetoisesti vuoden 2018 alussa pestaamalla mentorointivastaavan.

Mentorointi on osa piirin vapaaehtoistuen toiminnanalaa ja mentorivastaavana kuulut piirin vapaaehtoistuenryhmään. Osallistut ryhmän jäsenenä piirin toiminnan suunnitteluun vapaaehtoistuen osalta.

Haluamme, että mentorointi toteutetaan laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. Tämän takia etsimme mentorivastaavaa, jolle mentorointi edustaa laadukkaampaa johtamista ja mahdollisuutta tukea paremmin piiri- ja lippukuntatoimijoita.
Pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan mentorointia Pohjanmaan Partiolaisissa.
Saat mahdollisuuden rekrytoida muita mukaan työstöön mentoroinnin toteutuksen selkeytyessä.
Mahdollisuus saattaa piirin tarjoamia palveluita lähemmäs lippukuntia ja lippukuntatoimijoita sekä osaltasi edistää sitä, että partio kuuluu kaikille.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kiinnostusta mentoroinnista.
Ihmistuntemuksesta, rekrytointitaidoista ja organisointitaidoista on hyötyä pestin hoitamisessa.
Osaamista ja mielenkiintoa suunnitella ja luoda piirin mentorointitoimintaa yhdessä toisen mentorivastaavan kanssa.
Halua olla mukana tekemässä partiosta parempaa vapaaehtoistyötä, sekä intoa yhteiseen työstämiseen ja käyttää O365 työkaluja etäyhteydenpitoon.

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestiin kuuluu luonnollisesti osallistuminen ja esityslistan valmistelu ryhmän kokouksiin. Kokoukset ovat pääosin etäkokouksia mutta piirin luottamushenkilöviikonloput (Kevät- ja Syys-Tuulevat, viikonloppu keväällä ja syksyllä). Pestin hoitamiseen liittyvä matkustaminen korvataan piirin matkustussäännön mukaan.

Lisätiedot

Mistä pestiin saa tukea?

Pestin kesto:
 2 vuotta
Lisää tietoa: Vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtaja.Mikäli kiinnostuit tai heräsi kysyttävää, laita reippaasti viestiä vapaaehtoistuesta vastaavalle piirihallituksen jäsenelle annu.muukari@partio.fi.

Täytä hakemus