PP Osaamisvastaava

Partiossa on käytössä Open Badge -digitaaliset osaamismerkit. Osaamismerkki on henkilökohtainen merkki, jolla tuodaan esille saajan taitoja ja osaamista.

Osaamismerkkivastaavan tehtävänä on organisoida osaamismerkkien haku ja käyttö piirin alueella. Pestissä pääsee osalliseksi vapaaehtoistuen ryhmän toimintaan. Sinulla voi olla jo kokemusta osaamismerkeistä tai olet muuten kiinnostunut vapaaehtoistyössä hankitusta osaamisesta. Tärkeintä on, että olet kiinnostunut partiossa hankitun osaamisen esille tuomisesta.

Pestin kestosta sovitaan pestikeskustelussa

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla tulisi olla mahdollisuus osallistua etäkokouksiin. Noin kerran kuukaudessa kokoontuu vapaaehtoistuen ryhmä, jossa osaamismerkkivastaava toimii jäsenenä. Pestin kannalta on tärkeää osallistua Pohjanmaan Partiolaisten Tuulevat-luottispäiville kaksi kertaa vuodessa. Muuten saat toimia pestissäsi itse luomasi aikataulun mukaisesti, kunhan sovitut asiat tulevat hoidetuksi, osaamismerkkejä myönnetään ja tietoisuus kasvaa niistä. Saat pestiisi tukea vapaaehtoistuen vastaavalta hallituksen jäseneltä, muilta vapaaehtoistuen ryhmän jäseniltä ja vapaaehtoistuesta vastaavalta työntekijältä. Täytä hakemus