PP Vapaaehtoistuen ryhmän puheenjohtaja

Piirin vapaaehtoistukea toteutetaan vapaaehtoistuenryhmässä, jota johtaa vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtaja yhdessä vapaaehtoistuesta vastaavan piirihallituksen jäsenen kanssa.

Toiminnanalaan kuuluu Mentorointi-, Turvallisuus- ja Aikuisjaostot, joiden puheenjohtajat kuuluvat vapaaehtoistuen ryhmään. Ryhmän puheenjohtajana olet vastuussa ryhmän kokouksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä, kuten esityslistojen luomisesta. Puheenjohtaja suunnittelee toimintasuunnitelman mukaista toimintaa vapaaehtoistuenryhmälle piirihallituksen jäsenen kanssa. Puheenjohtaja on myös mukana tekemässä Pohjanmaan Partiolaisten toimintasuunnitelmaa vapaaehtoistuen osalta. Et ole kuitenkaan yksin vastuussa ryhmän toiminnan suunnittelusta vaan toimintaa pyöritetään yhdessä vapaaehtoistuesta vastaavan piirihallituksen jäsenen kanssa.
Vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtajana työskentelet yhdessä piirihallituksen vapaaehtoistuesta vastaavan jäsenen, piiritoimiston työntekijöiden ja piirin vapaaehtoistuenryhmän kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti on johtamistehtävä, jossa organisoit ryhmän toimintaa. Ryhmän puheenjohtajana sinun tulee kyetä suunnittelemaan ja organisoimaan toimintaa pitkäjänteisesti. Ryhmän puheenjohtajalle on hyödyksi halu kehittää ryhmän toimintaa ja piirin vapaaehtoistuen toiminnanalaa.

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestiin kuuluu luonnollisesti osallistuminen ja esityslistan valmistelu ryhmän kokouksiin. Kokoukset ovat pääosin etäkokouksia mutta piirin luottamushenkilöviikonloput (Kevät- ja Syys-Tuulevat, viikonloppu keväällä ja syksyllä) pyritään toteuttamaan paikan päällä. Pestin hoitamiseen liittyvä matkustaminen korvataan piirin matkustussäännön mukaan.

Lisätiedot

Mistä pestiin saa tukea?
Saat pestiisi tukea piirihallituksen vapaaehtoistuesta vastaavalta jäseneltä ja piirin työntekijöiltä. Pestissä aloittaessasi saat myös perehdytyksen edelliseltä puheenjohtajalta.

Pesti alkaa: 1.1.2023
Pestin kesto: 2 vuotta
Lisää tietoa: Vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtaja Harri Kastell, sähköposti etunimi.sukunimi@partio.fi

Täytä hakemus