PP – vastuullisuusjaoston jäsen

Kiinnostavatko sinua kestävän kehityksen teemat ja vastuullisuus partiossa? Haluatko olla mukana tekemässä oman piirin alueella vastuullisuustyötä ja tukemassa lippukuntia kestävän partiotoiminnan toteuttamisessa? Lähde mukaan juuri perustettuun piirin vastuullisuusjaostoon, missä tähän teemaan keskitytään.

Toivomme hakijalta kiinnostusta tehtävään mahdollisuuttaperehtyä ja osallistua teemoja koskeviin koulutuksiin.

Esimerkkejä jaoston jäsenen tehtävistä:

  • osallistuu kansallisen vastuullisuusverkoston toimintaan (jaoston pj / muu jäsen)
  • tiedottaa Kestävästi partiossa- tunnuksesta, järjestää tarvittaessa tapahtumia ja tempauksia lippukuntien tietoisuuden lisäämiseksi
  • tukee lippukuntia hiilijalanjäljen mittaamisessa
  • tukee piirin toimijoita ja ryhmiä vastuullisuustyössä
  • hyödyntää SP:n tarjoamia työkaluja hiilijalanjäljen mittaamiseksi piirin tapahtumissa
  • on mukana luomassa piirille omaa suunnitelmaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • Kiinnostus ja innostus aihetta kohtaan
  • Mahdollisuus osallistua teemoja koskeviin perehdytyskoulutuksiin
  • Toivomme sitoutuneisuutta pestiin vuoden 2022 loppuun
  • Mahdollisuus käyttää pestiin aikaa n. 2-3 päivänä / kk

Lisätiedot
Sanna Saarimaa
piirihallituksen jäsen, Yhteiskuntasuhteet
sanna.saarimaa@partio.fi
p. 040 542 4748

Täytä hakemus