PR-mestari – Finnjamboree Kajo 2022

Onko sinulla huikeita ideoita, miten markkinoida suurleiriäaikana, jolloin monet perinteiset partiotapahtumat on peruttu? Miten hehkuttaaKajon mahtavuutta eri kohderyhmille – myös Suomen rajojen ulkopuolelle? Mitensaada Kajo loistamaan kaikkien partiolaisten mielissä?

Etsimme idearikasta ja kaavoihin kangistumatonta PR-mestaria.Vastuullesi kuuluvat ennen leiriä markkinointimateriaalien suunnittelu,markkinointisuunnitelman laatiminen ja toteutus eri kohderyhmät huomioiden,tapahtumamarkkinointi, markkinointitempaukset sekä KV-markkinointi. Kajolleilmoittautuminen alkaa jo syksyllä 2021, joten töihin pääsee kiinnivälittömästi pestin alkaessa!

Kajon PR-mestari vastaa yhdessä johtamansa PR-tiimin kanssasuurleirin ennakkomarkkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekäleirinaikaisten tapahtumien markkinoinnista. PR-tiimi tekee läheisestiyhteistyötä Elämyksen muiden tiimien kanssa hyödyntäen markkinoinnissa Kajontarinaa, verkkosivuja ja kaikkia viestintään tarjolla olevia kanavia. Lisäksieri markkinointitoiveisiin vastaaminen edellyttää laajaa yhteistyötä kokoleiriorganisaation kanssa.

Vaikka ennakkomarkkinointi on merkittävä rutistus kokoPR-tiimille, tehtävää riittää myös ilmoittautumisajan umpeuduttua. PR-tiiminvastuulla on leirin aikana järjestettävien tapahtumien, koulutusten ja tempaustenmarkkinointi ennakkoon ja leirin aikana. Miten esimerkiksi hehkuttaaleirinaikaisen avoimen tarjonnan sisältöjä ulkopuolisille?

Tarjoamme mahdollisuuden toteuttaa finnjamboreenmarkkinointia tavalla, jolla sitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty Elämyksenmuiden tiimien tuella. Pesti tarjoaa myös mahdollisuuksia kasvattaaammatillista osaamista markkinoinnin alalla. Kaikkea ei tarvitse osata itse.Tärkeintä on osata suunnitella, mitä tehdään ja milloin ja millaista osaamistasen toteuttamiseksi tarvitset.

Pesti alkaa heti valinnan jälkeen ja päättyyloppuraporttien valmistuessa syksyllä 2022. Pestissä vaaditaan työskentelyäennen leiriä sekä leirin aikana. Ajankäytöllisesti pesti vaatii viikoittaistatyöskentelyä heti pestaamisesta alkaen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Etsimme idearikkautta ja innovatiivisuutta yhdistettynäsuunnitelmallisuuteen, ajanhallintataitoihin ja priorisointikykyyn sekä kykyäkaivaa myös johdettavistasi uutuuttaan pirskahtelevia ideoita ja jalostaa niitätoteutuksiksi. Toivomme, että sinulla on mielellään aiempaa kokemustapartiotapahtumien markkinoinnista, joka opiskelee markkinointia tai jolla onkenties jopa työkokemusta markkinoinnin alalta.

Edellytämme mestareiltamme jonkin verran aikaisempaajohtamiskokemusta joko partiosta tai sen ulkopuolelta. Projektia tullaantyöstämään pitkälti etänä O365-ympäristössä, joten hyvät projektinhallintaidottulevat tarpeen.


Täytä hakemus