Programcoach

Programcoachen hör till sitt kårteams coachtrio och stöder tillsammans med resten av coachtrion kårernas nyckelpersoner – kårchefen, uppdragschefen och programchefen – i sina uppdrag.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år rekommenderas)

Uppdraget kräver (i tid): väldigt olika beroende på tidpunkt och situationen i kårerna, coachuppdraget kräver självständigt arbete mellan träffarna (som stöds av kårstödsgruppen). Några träffar i året med programcheferna och kårteamet, en veckoslutsutbildning och scoutledarträffar.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdragets innehåll:
 • Stöder programcheferna i kårteamet
Vad förväntar vi oss av dig?
 • du håller kontakt med kårteamets progamchefer regelbundet och koordinerar informationsgången mellan kåren och FiSSc och i coachteamet.
 • du handleder programchefer särskilt inom förverkligandet och utvecklande av scoutprogrammet och scoutfostran.
 • du koordinerar och ordnar träffar för programchefer för att ge dem nätverk, stöd och utbildning i sina uppdrag.
 • du koordinerar tillsammans med programcheferna ordnandet av kårers gemensamma programevenemang. (t.ex. grundandet av roverscoutpatruller över kårgränserna, roverscouternas utlandsprojekt, gruppledarutbildningar, fyrar och övriga programevenemang)
 • du deltar i coachutbidlningen.
Vad ger vi dig?
 • Möjlighet konkret stöda scoutprogrammets förverkligande i FiSSc:s kårer
 • Baskunskaper i coaching, du handleder flera personer både som individer och som grupp
 • Personlig utveckling
 • Nya kontakter inom förbundet!
 • En chans att jobba konkret i ett väldigt viktigt uppdrag och delta i utformandet av det
Täytä hakemus