Programgruppen, Evenemangs- och kvalitetsansvarig

Uppdragsbeskrivning:
Som evenemangs- och kvalitetsansvarig i programgruppen ansvarar du tillsammans med den andra evenemangsansvariga för att programgruppens planerade evenemang arrangeras; ni koordinerar stabsrekryteringen och handledningen av staben. Tanken är att uppdraget delas mellan minst två personer så att den ena ansvarar för spejardagarna tillsammans med spejardagsteamet (en skild projektgrupp), och den andra ansvarar för explorer- och roverscoutevenemanget.

Ni ansvarar också för att se till att evenemangen utvärderas och utvecklas och sammanställer den information som har kommit från staben efter evenemanget.
Det är till fördel om du själv kan delta i minst en stab under året.

År 2022 hör alltså dessa bitar till uppdraget:
- koordinering av stabsrekrytering och stabshandledning för programgruppens evenemang (3 spejardagar, en FiSScExplosion (explorerscoutevenemang) och en roversmäll (roverscoutevenemang)
- maknadsföring av evenemangen (i samråd med programkoordinatorn)
- extra satsning på marknadsföring av evenemang och stabsuppdrag till specifikt explorerscouter
- ibruktagande av tillgänglighetsstämpeln (ett existerande verktyg för att främja evenemangens tillgänglighet)

Du arbetar som en del av programgruppen, och stöder vid behov de andra gruppmedlemmarna i deras uppdrag, och får såklart också själv stöd i ditt uppdrag av de andra gruppmedlemmarna.

Längd på uppdrag: 1 år i taget, du får gärna vara med flera år.

Uppdraget kräver (i tid):
Programgruppsmöten ca 1/månad (med undantag för sommaren). Som evenemangs- och kvalitetsansvarig arbetar du mellan mötena med stabsrekrytering och -handledning samt utvecklingsarbete, vilket kräver i medeltal ytterligare 1-2 kvällar i månaden.

Det är önskvärt att du deltar i minst en stab under året, och då tillkommer det arbete som är ca ett veckoslut för själva evenemanget, och 2-3 stabsmöten plus självständigt planeringsarbete.

Den evenemangs- och kvalitetsansvariga i programgruppen som ansvarar för spejardagarna samarbetar med spejardagsteamet och handleder dem.

Utöver gruppens egna träffar är det bra om du kan delta i träffar som är gemensamma för alla FiSSc:s förtroendevalda (Närmast vårseminarium ett veckoslut i januari, samt scoutledarträffarna på våren och hösten).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse av att delta i utvecklingen och ordnandet av förbundets evenemang
•Möjligheten att ställa upp på minst ett evenemang per år för att lättare kunna säkerställa vad som fungerar, och vad som inte fungerar.
•Intresse av att jobba som en mindre grupp med likasinnade för att utveckla programgruppens evenemang


Vad ger vi dig?

•Möjligheten att utveckla förbundets evenemang, och bidra till att scoutprogrammet utvecklas.
•Personlig utveckling
•Nya kontakter inom förbundet
•Stöd av gruppens ordförande och programkoordinator i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Lisätiedot

Om programgruppen: Programgruppen ansvarar för att evaluera och utveckla programverksamheten och koordinera förverkligandet av programevenemang genom att producera stödmaterial och erbjuda handledning för de evenemangsansvariga. Ytterligare ansvarar programgruppen även för stöd och utveckling av tävlingsverksamheten, den internationella verksamheten och åskådningsfostran. Större gemensamma programprojekt i FiSSc och FS - projekt som riktar sig till en viss åldersgrupp hör även till ansvarsområdet. 

Lediga uppdrag som evenemangs- och kvalitetsansvariga: 2 st

Täytä hakemus