Programgruppen, gruppmedlem

Som programgruppsmedlem utan specifikt ansvarsområde deltar du i gruppens arbete, utför överenskomna ansvarsuppgifter och stöder de andra gruppmedlemmarna i deras uppdrag (och får också stöd av dem i dina uppgifter.

Programgruppen ansvarar för att evaluera och utveckla programverksamheten och koordinera förverkligandet av programevenemang genom att producera stödmaterial och erbjuda handledning för de evenemangsansvariga. Ytterligare ansvarar programgruppen även för stöd och utveckling av tävlingsverksamheten, den internationella verksamheten och åskådningsfostran.

Det är önskvärt att du senast efter ett halvt år i gruppen siktar in dig på något av programgruppens delområden som du fokuserar mer på.

Längd på uppdrag: 1 år i taget. Du får gärna vara med flera år om du vill

Uppdraget kräver (i tid): Programgruppsmöten hålls ca 1/månad (med undantag för sommaren). Projektmöten och självständigt arbete mellan mötena (överenskomna uppgifter) tar i medeltal ytterligare 1-2 kvällar per månad.

Utöver gruppens egna träffar är det bra om du kan delta i träffar som är gemensamma för alla FiSSc:s förtroendevalda (Närmast vårseminarium ett veckoslut i januari, samt scoutledarträffarna på våren och hösten).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse av att lära sig hur scoutprogrammet är uppbyggt och utveckla förbundets evenemang
•Kunna komma med nya ideér och förslag på hur vi kan utveckla de paket vi erbjuder kårerna i dagsläget
Vad ger vi dig?
•Möjligheten att utveckla scoutprogrammet, samt de programpaket vi erbjuder kårerna.
•En insikt i hur scoutprogrammet fungerar inom förbundet, och verktyg för att kunna stöda de som behöver stöd.
•Personlig utveckling.
•Nya kontakter inom förbundet.
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Täytä hakemus