Programgruppen, kårteaminstruktör

Lediga uppdrag: 3

Längd på uppdrag: 1 eller 2 år

Uppdraget kräver (i tid): ca 10 möten (möte/månad, utom sommaren) och en del (självständigt) arbete mellan möten

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdragets innehåll:

  • Stöder programcoacherna i deras arbete (innehållsfokuserat; programcoacherna fungerar under kårstödsgruppen och handleds i huvudsak inom ramen för kårstöd) och fungerar som FiSSc:s allmänna expert på de programområden som kårerna själva står för: vargungeevenemang, äventyrsscoutevenemang och tävlingar på kårteamnivå
  • Handleder vid behov evenemang som ordnas i kårteamen
  • Har koll på vargunge-, äventyrsscoutprogram och tävlingsverksamhet
  • Instruktörerna får sinsemellan komma överens om arbetsfördelning
Vad vi förväntar oss av dig?
  • Kunskap och erfarenhet om program på kårnivå
  • Regional kunskap

Lisätiedot

Vad ger vi dig?

  • Möjlighet att påverka hur scoutprogram förverkligas på förbundsnivå
  • Personlig utveckling
  • Nya kontakter inom förbundet!
  • Chans att jobba i en rolig och viktig grupp

Täytä hakemus