Programgruppen, medlem med ansvar för åskådsfostran / Scouting mellan raderna

Arbetsbeskrivning:

Till dina arbetsuppgifter hör att utveckla programverksamheten inom åskådsfostran och att stöda kårerna i  FiSSc att förverkliga det. Du arbetar med att lyfta upp åskådsfostran som en viktig  del av scoutprogrammet och hjälper kårerna att genomföra det på nya, mångsisidga sätt. 

Uppdragets längd: 1 år

Uppdraget kräver (i tid):

Programgruppen träffas ca en gång per månad, med undantag för sommaren då vi strävar till att ha sommarpaus i 1-2 månader. Utöver gruppens egna träffar kan  man under årets lopp välja att ansluta sig till olika projektgrupper och delta på deras möten.  Det är också önskvärt att delta i diskussioner som förs bland alla förtroendevalda inom förbundet, och att arbeta självständigt med de egna uppgifterna. 

Utöver programgruppens egna möten deltar du i mån av möjlighet på möten med den nationella arbetsgruppen för utveckling av åskådsfostran inom Finlands Scouter som håller på att startas upp. (1-3  möte per termin) Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
 
•Intresse av att delta i utvecklingen av åskådsfostran inom FiSSc
•Möjlighet att stöda kårerna i förverkligandet av åskådsfostran
•Möjlighet att delta i FS arbetsgrupp arbete kring utvecklingen av åskådsfostran
•Intresse av att jobba med en mindre grupp med likasinnade för att utveckla åskådsfostran inom scoutprogrammet 
 
Vad ger vi dig?

•Möjligheten att utveckla genomförandet av åskådsfostran inom FiSSc
•Personlig utveckling och nya kunskaper
•Möjlighet att nätverka inom både förbundet och Finlands Scouter 
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Täytä hakemus