Programgruppen, medlem med ansvar för internationell scouting – leder internationella teamet

Som ansvarig i programgruppen för internationell scouting ansvarar du för att vi har en överblick på de internationella satsningar som Finlands Scouter ordnar och deltar i att marknadsföra dem och utarbeta svenskspråkigt stödmaterial för internationell scouting.

Du hjälper kårerna med tips på hur man kan göra sin verksamhet mer internationell, t.ex med konkreta tips på ställen man kan besöka, eller hur de får kontakt med utländska scoutkårer, samt genom at synliggöra och uppmuntra deltagande i de utbildningar som finns.

Målsättningen är att det 2022 finns ett internationellt team i FiSSc, med några personer som arbetar med dessa uppgifter. Som internationellt ansvarig handleder du det teamet och fungerar som kontaktlänk mellan teamet och programgruppen.

År 2022 hör alltså dessa bitar till uppdraget:
- handledning av det internationella teamet
- stödmaterial för och synliggörande och marknadsföring av JOTA-JOTI (Jamboree on the air och Jamboree on the internet)
- stöd till kårerna (framförallt roverscouterna) att ordna internationella projekt
- marknadsföring av internationella läger och utbildningar.

Du arbetar som en del av programgruppen, och stöder vid behov de andra gruppmedlemmarna i deras uppdrag, och får såklart också själv stöd i ditt uppdrag av de andragruppmedlemmarna.

Uppdragets längd: 1 år i taget. Du får gärna vara med flera år om du vill.

Uppdraget kräver (i tid):
Programgruppsmöten ca 1/månad (med undantag för sommaren). Det internationella teamets möten enligt den arbetsbeskrivning som teamet kommer överens om. Självständigt arbete utöver möten; kontakt med förtroendevalda på FS kring internationell verksamhet. Sammanlagda arbetsmängden i medeltal 2-3 kvällar per månad.

FS arrangerar två gånger per år förstärkta utskottsmöten där de förtroendevalda och anställda från FS, FiSSc och de finska distrikten som arbetar med ett viss område träffas för att diskutera aktuella ärenden inom området. Som internationellt ansvarig är det bra om du kan delta i dessa möten.

Utöver gruppens egna träffar är det bra om du kan delta i träffar som är gemensamma för alla FiSSc:s förtroendevalda (Närmast vårseminarium ett veckoslut i januari, samt scoutledarträffarna på våren och hösten).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse av att ta del av scoutrörelsens internationella arbete
•Möjligheten att ställa upp på förstärkta utskottens möten två gånger per år
•Ett genuint intresse av att stöda kårer i frågor som handlar om internationell scouting
•Ett spelöga för att se vilka satsningar vi kan arbeta kring
Vad ger vi dig?
•Möjligheten att utveckla förbundets internationella arbete, och få kårerna intresserade av internationell scouting.
•Möjligheten att delta på intressanta seminarier och/eller utbildningar som stöder arbetet.
•Personlig utveckling
•Nya kontakter inom förbundet, och inom Finlands Scouter.
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Lisätiedot

Om programgruppen: Programgruppen ansvarar för att evaluera och utveckla programverksamheten och koordinera förverkligandet av programevenemang genom att producera stödmaterial och erbjuda handledning för de evenemangsansvariga. Ytterligare ansvarar programgruppen även för stöd och utveckling av tävlingsverksamheten, den internationella verksamheten och åskådningsfostran. Större gemensamma programprojekt i FiSSc och FS - projekt som riktar sig till en viss åldersgrupp hör även till ansvarsområdet. 

Täytä hakemus