Programgruppen, medlem med ansvar för internationell scouting / Scouting över gränserna

Arbetsbeskrivning:
 
Personen som arbetar med den internationella scoutingen inom förbundet ansvarar för att vi har en överblick på de internationella satsningar som Finlands Scouter ordnar. Deltagande i förstärkta utskottens möten, samt annordandet av diverse projekt under året.
Personen hjälper också kårerna kring tips på hur man kan göra sin verksamhet mer internationell, t.ex med konkreta tips på ställen man kan besöka, eller hur de får kontakt med utländska scoutkårer.

Uppdragets längd: 1 år

Uppdraget kräver (i tid):
 
Programgruppen träffas ca en gång per månad, med undantag för sommaren då vi strävar till att ha sommarpaus i 1-2 månader. Utöver gruppens egna träffar kan  man under årets lopp välja att ansluta sig till olika projektgrupper och delta på deras möten.  Det är också önskvärt att delta i diskussioner som förs bland alla förtroendevalda inom förbundet, och att arbeta självständigt.

Under året kommer du också få möjlighet att få delta på de förstärkta utskottens möten, där ni behandlar internationella frågor med alla scoutdistrikten. Vid sidan av dessa möten ansvarar du för kontakten med Finlands Scouter och deras internationella avdelning. Du fungerar som programgruppen länk och kontaktperson i ärenden och lyfta fram vad vi inom FiSSc kan göra inom området internationell scouting. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
 
•Intresse av att ta del av scoutrörelsens internationella arbete
•Möjligheten att ställa upp på förstärkta utskottens möten två gånger per år
•Ett genuint intresse av att stöda kårer i frågor som handlar om internationell scouting
•Ett spelöga för att se vilka satsningar vi kan arbeta kring
 
Vad ger vi dig?
 
•Möjligheten att utveckla förbundets internationella arbete, och få kårerna intresserade av internationell scouting.
•Möjligheten att delta på intressanta seminarier och/eller utbildningar som stöder arbetet.
•Personlig utveckling
•Nya kontakter inom förbundet, och inom Finlands Scouter.
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Täytä hakemus