Programgruppen, Tävlingsansvarig

Som tävlingsansvarig arbetar du för att främja tävlingskulturen inom FiSSc och att på olika sätt uppmuntra förbundets scouter att delta i tävlingar.

År 2023 ska tävlingsansvariga tillsammans med resten av programgruppen utarbeta en plan för hur tävlingar ordnas inom FiSSc; vilken typ av tävlingar, hur stora, hur många, för vem, på vilken nivå ordnas tävlingarna (kårnivå, kårteamsnivå eller FiSSc-nivå?)

Du arbetar som en del av programgruppen, och stöder vid behov de andra gruppmedlemmarna i deras uppdrag, och får såklart också själv stöd i ditt uppdrag av de andragruppmedlemmarna.

Uppdragets längd: 1 år i taget. Du får gärna vara med flera år om du vill.

Uppdraget kräver (i tid):
Programgruppsmötenca 1/månad (med undantag för sommaren). Projektmöten och självständigt arbete mellan mötena innebär ytterligare ca en kväll i månaden.

Utöver gruppens egna träffar är det bra om du kan delta i träffar som är gemensamma för alla FiSSc:s förtroendevalda (Närmast vårseminarium ett veckoslut ijanuari, samt scoutledarträffarna på våren och hösten).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse av att utveckla tävlingskulturen inom förbundet
Vad ger vi dig?
•Möjlighet till att få fler människor att delta i tävlingar
•Personlig utveckling och nya erfarenheter.
•Nya kontakter inom förbundet
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Lisätiedot

Om programgruppen: Programgruppen ansvarar för att evaluera och utveckla programverksamheten och koordinera förverkligandet av programevenemang genom att producera stödmaterial och erbjuda handledning för de evenemangsansvariga. Ytterligare ansvarar programgruppen även för stöd och utveckling av tävlingsverksamheten, den internationella verksamheten och åskådningsfostran.

Täytä hakemus