Programgruppen, Tävlingsansvarig

Arbetsbeskrivning:
Som tävlingsansvarig fungerar du som kontakt- och stödperson för staben för Vår FM 2020. Du fungerar som  länk mellan staben och prorgramgruppen, och ser till att progragruppen är updaterad om hur planeringen fortskrider. Du ser till att staben får den hjälp den behöver för att förverkliga evenemanget
I uppdraget ingår även att främja tävlingskulturen inom FiSSc och att på olika sätt uppmuntra förbundets scouter att delta i tävlingar på FS-nivå samt att marknadsföra olika tävlingstbildningar för intresserade. 

Uppdragets längd: 1 år

Uppdraget kräver (i tid):
Programgruppen träffas ca en gång per månad, med undantag för sommaren då vi strävar till att ha sommarpaus i 1-2 månader. Utöver gruppens egna träffar kan  man under årets lopp välja att ansluta sig till olika projektgrupper och delta på deras möten.  Det är också önskvärt att delta i diskussioner som förs bland alla förtroendevalda inom förbundet, och att arbeta självständigt. 

Det är även önskvärt att tävlingsansvariga i mån av möjlighet deltar i stabsmöten för Vår FM 2021, för att på så sätt kunna följa med planeringen av evenemanget. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse av att delta i ordnandet av Vår FM 2020
•Möjligheten att vara med på evenemanget i fråga
•Intresse av att utveckla tävlingskulturen inom förbundet
•Intresse av att jobba som en mindre grupp med likasinnade i programgruppen
 
Vad ger vi dig?
•Möjligheten att vara med och förverkliga Vår FM 2020
•Möjlighet till att få fler människor att delta i nationella tävlingar
•Personlig utveckling och nya erfarenheter. 
•Nya kontakter inom förbundet
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.

Täytä hakemus