Projektiryhmä, veneenohjaajakurssin sisältö

Projektissa rakennamme piirin tasoista ja pysyvää lippukuntien välistä meripartiotoimikuntaa merialueen lippukuntien välille, meripartiotoiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi. Meripartiotoimikunta toteuttaa ajantasaista meripartio-ohjelmaa, uuden päällystön meripartio-ohjelman mukaisella koulutuksella, uusien, syksyllä 2021 julkaistavien SP:n kurssimateriaalien ja Turvallisuusohjeiden mukaiseksi.

Toiminnan käynnistämiseksi perustamme yhteistyössä piirin nykyisten ja tulevien meripartiolippukuntien kesken, piirin meripartio-ohjaajan johdolla, lippukuntien välisen toimielimen, koordinoimaan meripartio-ohjelmaa ja tuottamaan VOK preppauskurssin sekä pestaamaan piirin VOK kurssin johtajan vuodelle 2022.

VOK kurssi toteutetaan vuonna 2021 julkaistavien uusien yhtenäisten kurssimateriaalien mukaisesti. Tässä kehittämistehtävässä luodaan materiaalia orientaatioon kohti VOK kurssia ja tuotetaan preppausmateriaali VOK alku kokeen läpäisemiseksi. Kehittämistehtävän kehitysorganisaatio tuottaa preppausmateriaalin, organisoi ja järjestää preppauskurssin VOK-kurssille osallistuville lippukunnille.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvitaan rohkeaa asennetta, kiinnostusta meripartiotoiminnan koulutuksen ja turvallisuuden kehittämiseen. Muodollisia vaatimuksia ovat partiojohtajan peruskurssi, Turvallisesti yhdessä- koulutus, meripartio-ohjelman, meripartion koulutusjärjestelmän ja turvallisuuohjeiden tuntemus. Kokemus meripartiotoiminnasta auttaa rupemassa suoriutumisessa.

Lisätiedot

Lisätietoja janne.puikko@partio.fi

Täytä hakemus