Psykologi leirisairaalaan (2) – Finnjamboree Kajo 2022

Haluamme rakentaa Kajosta mahdollisimman mielekkään ja turvallisen kokemuksen kaikille osallistujille. Henkinen turvallisuus on osa Kajon turvallisuusorganisaatiota. Henkisen turvallisuuden tarkoituksena on vastata osallistujien ja tekijöiden henkisestä hyvinvoinnista läpi leirin. Henkisen turvallisuuden tiimi on luomassa matalan kynnyksen toimintamallia ja kattavaa yhteistyöverkostoa mielen hyvinvoinnin tukemista ajatellen. Henkinen turvallisuus ei ole ennen ollut vakiintunut ja itsenäinen osa suurleirin turvallisuusorganisaatiota, joten luomme yhdessä uusia toimintamalleja leiriarjen henkiselle tuelle.

Haemme leirisairaalaan kahta psykologia, joilla on työkokemusta nuorten tai aikuisten kanssa työskentelystä. Leirisairaalassa henkisen tuen ekspertti tekee tiiviisti yhteistyötä muun leirisairaalan terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Pestissä työskennellään akuuttivastaanotolla ja ajanvarauksella toteutuvilla tapaamisilla. Leirisairaala tarjoaa henkistä tukea kaikille Kajon osallistujille. Leirillä tehty asiakastyö kirjataan leirisairaalan yhteiseen potilastietojärjestelmään yhdessä sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Pesti toteutetaan vuorotyönä ja saattaa sisältää yöpäivystystä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Olethan laillistettu psykologi (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94). Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta, kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja kriisityöstä. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta tukenasi toimii leirisairaalan henkisen tuen ammattilaisten tiimi kymppeineen. Pestissä toimimisessa eduksi on, jos hallitset englannin/ruotsin kielen. Pesti alkaa 2/22 ja päättyy 8/22. Perehdytyspäivät ovat 14.5.22 Tampereella ja 14.7.22 Evolla. Odotamme, että voit osallistua leirille 14.-23.7.2022.

Lisätiedot

Pestissä toimimiseksi aiempi partiokokemus ei ole välttämätöntä. Tuo hakemuksessa esiin pestin hoitamisen kannalta merkityksellinen osaaminen ja kokemus. Lisätiedot: Henkisen tuen kympit Jaana Laukkanen, jaana.laukkanen@partio.fi ja Heli Pohjasniemiheli.pohjasniemi@partio.fi sekä Henkisen tuen mestari Tarja Kallio, tarja.kallio@partio.fi  

Täytä hakemus