Samhällsgruppen, gruppmedlem

Vad är samhällsgruppen?
Samhällsgruppen uppmuntrar, informerar och stöder kårerna att vara aktiva samhällsaktörer. Detta görs t.ex. genom att uppmärksamma olika val och uppmuntra till påverkan mellan och under val. Gruppen bevakar scoutingens intressen inom det finlandssvenska fältet och koordinerar samarbeten med andra finlandssvenska aktörer. Gruppen planerar också deltagande i olika externa satsningar samt stöder olika kampanjer.

Samhällsgruppen består av gruppens ordförande, FiSSc-kansliets koordinator med ansvar för samhälle och gruppmedlemmar med olika ansvarsområden.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som gruppmedlem kan du välja att arbete med något av följande:
 • Synliggöra val och demokratifostran inom scouting. 2022 är det Välfärdområdesval i januari och församlingsval på hösten.
 • Arbeta för att engagera scouter (speciellt unga) att fundera på sina påverkansmöjligheter i samhället.
 • Vara med och planera FiSSc:s deltagande i externa evenemang, t.ex. stafettkarnevalen.
 • Vara med och planera och genomföra ett evenemang i samarbete med andra ungdomsorganisationer på temat påverkan och demokrati.
 • Vara med och planera en synlighetskampanj på temat samhällsengemang i scouterna och övriga frivillig sektorn.
 • Stöda kårerna i att inse sin plats som en påverkare.
 • Fundera på kårernas konkreta samarbeten och syftet med potentiella samarbeten.
Du stöds i uppdraget som gruppmedlem av:
 • Grupptrion: gruppordförande, koordinatorn med ansvar för samhälle och styrelsemedlem
 • Samhällsgruppens andra medlemmar
 • FiSSc:s redan nu gjorda verktyg och stödmaterial

Lisätiedot

Vad?ger?vi?dig?? 

 • Möjligheten att utveckla ditt eget samhällsengagemang
 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier. 
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom?FiSSc.? 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag.? 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i?FiSSc:s introduktionsseminarium; Vårsemi för förtroendevalda 22-23.1.2022 
 • Rätt att få bära en förbundshalsduk.? 
 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar.? 
Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med de här: www.scout.fi/organisationen 

Täytä hakemus