Samhällsgruppen, gruppmedlem

Vad är samhällsgruppen?
Samhällsgruppen uppmuntrar, informerar och stöder kårerna att vara aktiva samhällsaktörer. Detta görs t.ex. genom att uppmärksamma olika val och uppmuntra till påverkan mellan och under val. Gruppen arbetar även med att främja och utveckla hållbarhet inom scoutingen. Gruppen bevakar scoutingens intressen inom det finlandssvenska fältet och koordinerar samarbeten med andra finlandssvenska aktörer. Gruppen planerar också deltagande i olika externa satsningar samt stöder olika kampanjer.

Samhällsgruppen består av gruppens ordförande, FiSSc:s frivilligkoordinator och gruppmedlemmar med olika ansvarsområden.

Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer “bakom kulisserna” inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Som gruppmedlem kan du välja att arbete med något av följande:
 • Synliggöra val och demokratifostran inom scouting. 2023 är det riksdagsval i april.
 • Arbeta för att engagera scouter (speciellt unga) att fundera på sina påverkansmöjligheter i samhället.
 • Vara med och planera FiSSc:s deltagande i externa evenemang, t.ex. stafettkarnevalen.
 • Vara med och planera och genomföra ett evenemang i samarbete med andra ungdomsorganisationer på temat påverkan och demokrati.
 • Vara med och planera en synlighetskampanj på temat samhällsengemang i scouterna och övriga frivilligsektorn.
 • Stöda kårerna i att inse sin plats som en påverkare.
 • Fundera på kårernas konkreta samarbeten och syftet med potentiella samarbeten.
Du stöds i uppdraget som gruppmedlem av:
 • Grupptrion: gruppordförande, frivilligkoordinatorn och styrelsemedlem
 • Samhällsgruppens andra medlemmar
 • FiSSc:s redan nu gjorda verktyg och stödmaterial

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Möjlighet att utveckla ditt eget samhällsengagemang
 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier. 
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband med andra inom FiSSc. 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag.
 • Rätt att delta kostnadsfritt i FiSSc:s introduktionsseminarium Vårsemi för förtroendevalda i januari 
 • Rätt att få bära en förbundshalsduk. 
 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar. 
Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare med de här: https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen/

Täytä hakemus