Samoajapestimestari – Finnjamboree Kajo 2022

Samoajapestimestarin tehtävänä on organisoidaKajon samoajien pesteissä toimimisen kokonaisuus HR-päällikön tuella. Pestienkokonaisuuteen kuuluu samoajien pestissä toimimisen suunnittelu jaorganisointi. Samoajapestimestari vastaa arviolta 4000 samoajan pesteistä.

Pestaus on osa HR-ryhmää, johon kuuluvat myösjohtajahuolto, kiittäminen sekä varavoimapalvelut. Pestimestarit muodostavatsamoajapestimestarin kanssa tiiviin yhteistyötiimin. Samoajapestimestarirekrytoi itselleen tiimin, jonka koko määräytyy suunnitelmien tarkentuessa.Samoajapestimestarin tulee toimia yhteistyössä koko organisaation kanssa, muttaerityisesti luotsausmestari, ikäkausikokemusmestari, KV-pestipalvelumestarisekä saavutettavuusryhmä ovat tiiviitä rajapintoja samoajapestimestarille.

Samoajapestimestarilla on suuri vastuu Kajononnistuneesta pestikäytännöstä ohjeistuksien ja tuen muodossa.Samoajapestimestarilla on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaansamoajapestien toteuttamista Kajolla alusta alkaen käyttäen hyödyksiaikaisempien leirien kokemuksia asiasta. Kajo toteuttaa osaltaan SP:nstrategiaa toimia parhaana paikkana tehdä vapaaehtoistyötä ja Kajolla onmahdollisuus kehittää myös nuorten projektipestissä toimimisen käytäntöjä. Oletteonnistunut, jos samoajat löytävät mielekästä tekemistä, heidät on hyvinperehdytetty pestiinsä ja heitä kiitetään tehdystä työstä.

Pestin kesto: 2/2021-9/2022

Pestin edellyttämä ajankäyttö: kaikkipestimestarit osallistuvat HR:n kokouksiin kerran kuukaudessa (Teams) ja suunnittelevatitse oman tiiminsä ajankäytön. Keväälle toivomme yhtä live-tapaamista HR:nmestareille.

Lisätietoja HR-päällikkö Katri Hietanen, 044-3212833, katri.hietanen@partio.fi

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Samoajapestimestariksi toivomme henkilöä, jollaon johtamis-, organisointi- sekä viestintäosaamista. Ohjeistusten laatiminenvaatii selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa. Kokemusta partioleireiltä onehdottomasti oltava. Erityisesti samoajien ikäkauden sekä leirielämäntunteminen on vaatimus pestissä toimimiseen.


Lisätiedot

Lisätietoja HR-päällikkö Katri Hietanen, 044-3212833, katri.hietanen@partio.fi

Täytä hakemus