Samoajapestimestari – Finnjamboree Kajo 2022

Samoajapestimestarin tehtävänä on organisoida Kajon samoajien pesteissä toimimisen kokonaisuus HR-päällikön tuella. Pestien kokonaisuuteen kuuluu samoajien pestissä toimimisen suunnittelu ja organisointi. Samoajapestimestari vastaa arviolta 4000 samoajan pesteistä. Pesteihintämän hetkisten suunnitelmien mukaan osallistutaan samoajavartiona, jotkakootaan kylä/alaleirikohtaisesti.

Pestaus on osa HR-ryhmää, johon kuuluvat myös johtajahuolto, kiittäminen sekä varavoimapalvelut. Pestimestarit muodostavat samoajapestimestarin kanssa tiiviin yhteistyötiimin. Samoajapestimestari rekrytoi itselleen tiimin, jonka koko määräytyy suunnitelmien tarkentuessa.Samoajapestimestarin tulee toimia yhteistyössä koko organisaation kanssa, mutta erityisesti luotsausmestari, ikäkausikokemusmestari, KV-pestipalvelumestari sekä saavutettavuusryhmä ovat tiiviitä rajapintoja samoajapestimestarille.

Samoajapestimestarilla on suuri vastuu Kajon onnistuneesta pestikäytännöstä ohjeistuksien ja tuen muodossa.Samoajapestimestarilla on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan samoajapestien toteuttamista Kajolla käyttäen hyödyksiaikaisempien leirien kokemuksia asiasta. Kajo toteuttaa osaltaan SP:nstrategiaa toimia parhaana paikkana tehdä vapaaehtoistyötä ja Kajolla onmahdollisuus kehittää myös nuorten projektipestissä toimimisen käytäntöjä. Oletteonnistunut, jos samoajat löytävät mielekästä tekemistä, heidät on hyvinperehdytetty pestiinsä ja heitä kiitetään tehdystä työstä.

Pestin kesto: 5/2021-9/2022

Pestin edellyttämä ajankäyttö: kaikki pestimestarit osallistuvat HR:n kokouksiin noin kerran kuukaudessa (Teams) ja suunnittelevat itse oman tiiminsä ajankäytön.

Lisätietoja HR-päällikkö Katri Hietanen, 044-3212833, katri.hietanen@partio.fi

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Samoajapestimestariksi toivomme henkilöä, jolla on johtamis-, organisointi- sekä viestintäosaamista. Ohjeistusten laatiminen vaatii selkeää suomen kielen kirjoitustaitoa. Kokemusta partioleireiltä on ehdottomasti oltava. Erityisesti samoajien ikäkauden sekä leirielämäntunteminen on vaatimus pestissä toimimiseen.


Lisätiedot

Lisätietoja HR-päällikkö Katri Hietanen, 044-3212833, katri.hietanen@partio.fi

Täytä hakemus