Scoutmedier, ordförande

Längd på uppdrag: 2 år (ansökan pågår tills enkandidat hittas, sök därför uppdraget så fort som du är intresserad av det).

Vad skoj att ett uppdrag som gruppordförandeintresserar dig! I det här uppdraget får du vara med och upprätthålla ochförbättra Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kommunikation. Ditt uppdrag är attleda gruppen de kommande två åren - men du är inte ensam i det. Du får stöd avdin kanslikontakt Kate (kate.lonnberg@scout.fi) och styrelsemedlemmarna förområdet, skicka alla frågor redan!

Som gruppordförande är du medoch leder och utvecklar en specifik del av allt det viktiga som FiSSc gör förde finlandssvenska scoutkårerna. Tillsammans med styrelsen, de övrigagruppordförandena samt anställda på FiSSc:s kansli hör du till GuldFiSScarna*,som är ett stödnätverk för dig i ditt uppdrag.

Som gruppordförande gör du följande:

 • planerar och leder gruppens möten
 • ser till att gruppmedlemmarna har handslag*
 • ser till att det inom gruppen finns en god arbetsfördelning och kommunikation
 • rekryterar och introducerar nya gruppmedlemmar
 • jobbar tätt ihop i grupptrionvars övriga medlemmar är en styrelsemedlem och den ansvariga för verksamhetsområdet på kansliet
 • deltar aktivt i verksamhetsplaneringen och i arbetet för scoutingensstrategi

Det praktiska utvecklingsarbetet och det direkta stödet till kårerna erbjuds till största delen av kansliet och grupperna i FiSSc. Styrelsen arbetar strategiskt, medan grupperna får arbeta konkret för att förverkliga olika satsningar eller verksamheter.

*Guldfissc= styrelsemedlemmar,ordföranden och anställda

*Handslag =Ett handslag är enöverenskommelse gällande uppdraget mellan en uppdragsgivareoch enuppdragstagare. Under handslaget går ni genom ramar,arbetsfördelning,kommunikation, visioner och stöd gällande uppdraget.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?

 • Kunskap och intresse att leda en grupp förtroendevalda. Detta innebär att hålla handslag, att motivera, att stöda och att kommunicera med gruppens medlemmar och att stöda dem vidare på deras scoutstig.
 • Att du kan bidra med någon form av kunskap eller kompetens kring det som din grupp jobbar med. Du behöver inte vara den i gruppen som är mest insatt i sakfrågorna, men du ska ha en vilja att lära dig och sätta dig in i ämnet.
 • Att du kan visionera kring och har en vilja att utveckla din grupps verksamhet.
 • Att du kan leda dig själv och be om hjälp vid behov.
 • Att du stöder styrelsemedlemmarna i att fatta goda beslut för verksamhetsområdet i fråga, t.ex. genom att föra idéer eller långsiktsplaner till styrelsen för behandling eller genom att ta upp tankar om verksamhetsområdet med styrelsen.
 • Uppdraget kräver deltagande i en del veckoslutsevenemang, gruppens egna möten och eventuella möten med andra grupper. Trion kommer överens om hur arbetat ska fördelas, men i regel träffas trion inför gruppens möten och då behov finns.
 • Årligen ordnas det Vårsemi (i januari) och två GuldFiSSc-möten (våren och hösten) och i dessa är det viktigt att du som GuldFiSSc deltar. Evenemangen stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.
 • Uppdraget kräver att du följer med kommunikation i Teams, e-posten och att du aktivt kommunicerar med såväl de egna gruppmedlemmarna (eller teamen/undergrupperna) som övriga delar av organisationen.
 • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig?

 • Personlig utveckling, dvs allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier 
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband inom både förbundet och Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter 
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag 
 • Rätt att delta kostnadsfritt i höst- och vårsemi och eventuella övriga evenemang som stöder ditt uppdrag 
 • Rätt att få och att få bära en förbundshalsduk 
 • Rätt att få en mentor
 • En ypperlig möjlighet att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar och hur det nationella scoutfältet är organiserat. 
 • Möjlighet att arbeta konkret för meningsfulla och givande scoutfrågor i Svenskfinland. 

Inom FiSSc finns det en rad olika verksamhetsområden, du kan bekanta dig närmare medkommunikation och marknadsföringsområdet på FiSSc:s webbsidor https://www.scout.fi/fissc/om-oss/organisationen

Täytä hakemus