Selkokielen asiantuntija – Finnjamboree Kajo 2022

Sinulla on tietoa ja taitoa selkokielen käytöstä sekä tekstien selkokielentämisestä. Ohjaat eri leirin tekijöitä selkokielen huomioimisesta sekä selkeän suomen kirjoittamisessa. Kommentoit ja ohjaat tekstien kielellistä saavutettavuutta.
Pesti edellyttää osallistumista Kielellisen saavutettavuuden yhteisiin suunnittelu-Teams-palavereihin noin kerran kuussa ja oman pestin toteutukseen kokousten ulkopuolella
Tulet tekemään yhteistyötä laajasti eri leirin osa-alueiden kanssa, oleellisia ovat muun muassa tiedostus, ohjelma ja elämys.
Pestin hallintaan on saatavilla tukea kielellisen saavutettavuuden mestareilta.
Saat työvoimaksi puhevammaisten tulkkiopiskelijoita.
Pesti alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sinulla on tietoa ja osaamista selkokielen käytöstä sekä selkokielen käyttämisen opastamisesta sekä ohjaamisesta.
Pesti edellyttää omatoimisuutta sekä itsenäisyyttä ja tiedonhakutaitoja. Pesti ei edellytä aiempaa partiokokemusta.

Lisätiedot

Rekrytointi on auki 30. marraskuuta asti tai niin kauan kunnes pestattava on löytynyt

Täytä hakemus